Start

Jobba hos oss

Hela vår verksamhet genomsyras av hög kompetens. Det är något vi värdesätter och strävar efter. Genom samverkan med erfarna kollegor och att ingå i omväxlande och spännande forskningsprojekt utvecklas du kontinuerligt. Vår verksamhet är kunskapsbaserad, vilket gör att kompetensutveckling är en integrerad del av arbetet.

På FOI får du använda dina tidigare erfarenheter för att göra nytta i samhället. Vår forskning bidrar till att göra omvärlden säkrare. Våra medarbetares unika kunskap är efterfrågad både i Sverige och internationellt. Vi anlitas ofta som experter för att kommentera i media.

 

Arbetsglädje och kreativa miljöer skapar goda förutsättningar för utveckling, därför är arbetsmiljö och hälsa viktigt för oss. Vi vet att en god arbetsmiljö bidrar till en attraktiv arbetsplats och påverkar arbetsresultatet positivt.

 

FOI blev 2018 rankat som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland landets civilingenjörsstudenter. Detta i studentundersökningen Företagsbarometern som företaget Universum arrangerar.

 

 

FOI i sociala medier

 

LinkedIn-logo-2c


 

Twitter