Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

CBRN-frågor

FOI bedriver forskning rörande kemiska toxiska ämnen, biologiska smittsamma ämnen och radioaktiva ämnen.

Provrör i labb.

*CBRN=kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-06-20