Kontakt

CBRN-frågor

Forskningsområdet CBRN-frågor omfattar forskning om hot från och skydd mot kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) ämnen och kärnvapen (N).

Provrör i labb.

I forskningsområdet inkluderas forskning om kemiska och biologiska vapen, tekniskt CBRN-skydd och spridningsberäkningar. Forskningen ska säkerställa en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom CBRN-området och är en förutsättning för att kunna bibehålla och utveckla en strategisk kompetens för att bidra till totalförsvarets långsiktiga förmågeutveckling.

Vidare är expertisen ett stöd för stärkandet av samhällets krisberedskap inom CBRN-området. Verksamheten är också en grund för tekniskt stöd och vetenskapliga metoder för att verifiera efterlevnaden av nedrustnings-, rustningskontroll-, ickespridnings- och provstoppsavtal.

Huvuduppdragsgivarna är Regeringskansliet (Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet), Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-21