Kontakta oss

Detta är FOI:s huvudkontaktuppgifter. Vi finns även i Grindsjön (Stockholm), Linköping och Umeå. Alla våra kontaktuppgifter finns även på varje webbsidas sidfot. All inkommande post till FOI betraktas som allmän handling och diarieförs. Det innebär bland annat att materialet är offentligt och att alla har rätt att ta del av det.

Personer vid karta

Telefon:

08-555 030 00
Telefonväxeln har öppet vardagar klockan 8.00–16.30.

E-post:

registrator@foi.se

Våra registratorer ansvarar för att arkivera och lämna ut allmänna handlingar. De nås under kontorstid mellan klockan 9.00­–16.00.

Registraturen är öppen minst två timmar i samband med arbetsfria dagar och verksamhetsplaneringsdagar för att kunna ta emot inkomna handlingar samt besvara eventuella frågor och hantera utlämnandeärenden från allmänheten.

 • Jens Mattsson, generaldirektör
 • Lena Nyberg, överdirektör
 • Maria Lignell Jakobsson, planerings­direktör
 • Susanne Jansson, avdelningschef Forskningsstöd
 • Åsa Scott, avdelningschef CBRN-skydd och säkerhet
 • Lars Höstbeck avdelningschef Försvarsteknik
 • Malek Khan, avdelningschef Försvarsanalys
 • Christian Jönsson, avdelnings­chef Telekrig
 • Linda Sjödin, tf avdelnings­chef Cyberförsvar och Ledningsteknik
 • Henric Östmark, avdelningschef, Vapen, skydd och säkerhet

Postadress:

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Besöksadress FOI Kista:

Gullfossgatan 6, Kista
Hitta till FOI Kista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leveransadress FOI Kista:

Gullfossgatan 12, Kista

Faktureringsadress:

E-faktura

PEPPOL ID: 0007:2021005182
EDI adress: 2021005182
Org nr: 202100-5182
VAN operatör: OPUS Capita

Via webbplatsen www.fakturaportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som är leverantör skicka fakturor elektroniskt till FOI.

Parkering

Parkera antingen på Isafjordsgatan eller i parkeringshuset i Kista Galleria.

Vägbeskrivningar 

Tunnelbana

 1. Ta blå linje nummer 11 från T-centralen mot Akalla, restid cirka 20 minuter.
 2. Gå av vid hållplats Kista. Gå av längst fram i tågets riktning. Ta till höger in i Kista Galleria.
 3. Gå sedan rakt igenom Kista Galleria och över bron på andra sidan
 4. Ta höger efter knappt 50 meter. Följ FOI:s skyltar mot huvudingången på Gullfossgatan 6.

Karta med beskrivning från tunnelbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pendeltåg

 1. Ta linje 40 eller 42 (och 42X) om du kommer söderifrån eller linje 42 (42X) om du kommer norrifrån. Gå av vid Helenelunds station.
 2. Vid stationsutgången ta höger in på Lummervägen mot Kista och Kistamässan. Fortsätt sedan på gångvägen under E4:an och in på Arne Beurlings torg.
 3. Fortsätt sedan på Kistagången. Innan Kistagallerian tar du höger, över gården och in på Gullfossgatan.

Karta med beskrivning från pendeltåg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Åk E4:an mot Uppsala.
 2. Tag av vid Kista S (avfart 171) in på E18 (Kymlingelänken), följ skyltning mot Kista Galleria.
 3. Efter cirka 800 meter tag avfarten till höger och vid rondellen tag höger in på Kistavägen.
 4. Tag av första vänster, in på Isafjordsgatan.
 5. Följ Isafjordsgatan cirka 500 m fram till Gullfossgatan, sväng vänster. FOI:s besöksadress är Gullfossgatan 6.

Karta med vägbeskrivning från avfart 171 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Åk E4:an mot Stockholm.
 2. Tag av vid Kista N (avfart 172), efter avfarten ta höger på Turebergsleden.
 3. Ta vänster (andra avfarten) vid rondellen in på Hanstavägen. På Hanstavägen, rakt fram i rondellen.
 4. Tag första vänster in på Skagafjordsgatan.
 5. Tag första höger in på Kista alléväg. Följ den cirka 650 meter. Tag till höger in på Borgarfjordsgatan.
 6. Tag vänster in på Isafjordsgatan fram till Gullfossgatan.
 7. Tag höger in på Gullfossgatan. FOI:s besöksadress är Gullfossgatan 6.

Karta med vägbeskrivning från avfart 172 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Välj E18. Följ Kymlingelänken, tag avfarten mot Kista Galleria.
 2. Vid rondellen tag höger in på Kistavägen.
 3. Tag av första vänster till Isafjordsgatan.
 4. Följ Isafjordsgatan cirka 500 m fram till Gullfossgatan, sväng vänster. FOI:s besöksadress är Gullfossgatan 6.

Karta med vägbeskrivning från E18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FOI:s lokaler på alla orter är skyddsobjekt

Därför måste besök anmälas av den person du ska träffa på FOI. Legitimering sker med giltigt id-kort, körkort eller pass i receptionen.

Senast uppdaterad: 2023-01-01