Kontakt

Undervattens­­forskning

Forskningsområdet Undervattensforskning ska bidra till Försvarsmaktens förmågeutveckling på lång- och kort sikt, inklusive materielförsörjning inom undervattensområdet. Undervattensforskning omfattar marina spanings- och varningssystem för ubåtar och fartyg samt utläggbara och fasta undervattenssystem.

Experiment i undervattensmiljö.

Vidare bedrivs forskning om undervattenskommunikation, miljöpåverkan av undervattensbuller, hantering av undervattenssignaturer för ubåtar och fartyg, motmedel samt störning och vilseledning under ytan. Forskningen omfattar också undervattensverkan inklusive framtida undervattensvapen.

Fokus ligger på Sveriges närområde, framför allt Östersjöregionen, men även Västerhavet beaktas.

Försvarsmakten och FMV är huvuduppdragsgivare.

Området fokuserar huvudsakligen på fysikalisk och numerisk modellering av fältproblem inom hydroakustik, akustisk vågutbredning och spridning samt motsvarande inversa problem, men även till viss del på luftakustik, seismik och elastodynamik. Området innefattar även kompetens om teoretisk och beräkningsbaserad strömningsmekanik och omfattar t.ex. turbulens, strömningsbullergenerering vid mycket låga Mach-tal, fluid-strukturinteraktion, framdrivning samt kavitation. Inom området finns kompetens inom tillämpad matematik, numeriska metoder, programutveckling, datorsystem, mätteknik och marinbiologi.

Området fokuserar huvudsakligen på fysikalisk och numerisk modellering av elektromagnetiska fältproblem inom elektrostatik, magnetostatik, elektromagnetisk vågutbredning och spridning samt motsvarande inversa problem. Inom området finns kompetens inom tillämpad matematik, numeriska metoder, programutveckling, datorsystem och mätteknik.

Området fokuserar huvudsakligen på detektion, klassificering och lokalisering av mål med hjälp av signaler från passiva och aktiva undervattenssensorsystem samt utveckling av metoder för undervattenskommunikation. Inom området finns kompetens inom adaptiv och statistisk signalbehandling, arraysignalbehandling, signalbehandlingstekniker som stöd till sonaroperatörer, sensor- och kommunikationsnätverk, fusion av sensorinformation, sonarteknik för ubåtar och fartyg samt undervattensmiljöns signalpåverkan i grunda vatten.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-04-12