Förmåner och anställningsvillkor

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner.

Läs också vad det innebär att jobba statligt.

FOI erbjuder

Man i ett ljudrum

Individuell lönesättning

På FOI har vi individuell löne­sättning som utgår från det ansvar du som medarbetare har i ditt arbete, svårighetsgraden i arbetet samt hur du utför arbetet.

Flexibel arbetstid

På FOI erbjuder vi flexibel arbetstid. Arbete hemifrån en till två dagar per vecka är möjligt om verksamheten tillåter. FOI tillämpar dock inte distansavtal. Det finns också vissa arbetsuppgifter som i sig gör att hemarbete inte är möjligt, till exempel labbförsök eller hantering av säkerhetsklassad information.

jordglob

Många semesterdagar

Vi erbjuder 28, 31 respektive 35 dagar beroende på din ålder. Du kan avstå sparade semesterdagar till förmån för t ex engångs­avsättning till pension och mycket annat, genom en så kallad enskild överenskommelse.

Två män samtalar framför en karta

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, utan också något du får i det dagliga arbetet. För oss kan det innebära att delta i arbetsgrupper, projekt och konferenser. Det kan också handla om att samarbeta med kompetenta kollegor eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. På så sätt bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

Fyra personer är ute och motionerar

Friskvård

Alla medarbetare på FOI får årligen ett friskvårdsbidrag på 3 500 kronor. Du kan nyttja friskvårds­bidraget på olika frisk­vårds­anläggningar, bland annat för massage, gym, dans och yoga. En timme per vecka av din arbetstid kan du använda till friskvård.

Två kvinnor i vit rock och handskar

Ersättning och ledighet för läkarvård och ersättning för läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning för läkarvård, tandvård i form av oral­kirurgisk behandling och psyk­olog­behandling samt sjuk­vårdande behandling och sjukhusvård. Vi erbjuder ersättning för läkemedel som ingår i hög­kostnads­­skyddet. FOI betalar ut ersättning inom ramen för hög­kostnads­gränsen. Vid vissa medicinska besök och behandlingar får du vara ledig med lön.

Cyklist

Aktiva fritidsföreningar

FOI har idrottsföreningar på samtliga av våra orter som drivs av medarbetare. Det anordnas genom dem olika idrottsaktiviteter. Det finns även intresseföreningar inom exempelvis jakt, fiske, skytte och konst.

Sydda prydnader, äpple med pappa på och en groda, som står i bokhyllan

Förälder

När du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan betalar FOI ut ett föräldrapenningtillägg. Föräldra­penning­tillägget från arbets­givaren kompenserar till­sammans med föräldrapenningen cirka 90 procent av inkomst­bortfallet. Vid vård av barn utgår även ett tillägg för tio dagar per år som ger dig 80 procent av din inkomst.

En gråhårig man som sträcker sig mot en apparat på en hylla

Pension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk samt ersättning till din familj om du skulle avlida.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen. Du kan läsa mer om de statliga pensions­förmånerna på www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Man vänd in mot en tunnel med FOI-jacka.

Försäkringar

Samtliga anställda på FOI omfattas av avtalsförsäkringar; en grupplivförsäkring, en som ger rätt till ersättning vid personskada och försäkring vid tjänsteresa och utlandsstationering.

Kvinna och man

Övriga förmåner

Det finns fler förmåner med att vara anställd hos oss. Vi berättar gärna mer om dem när vi får tillfälle att träffas.

Särskilda anställningsvillkor

Krigsplacering

FOI och många andra myndigheter har i uppdrag att planera för att verksamheten ska fortsätta även vid höjd beredskap. För att säkerställa att vi har tillgång till personal i en sådan situation krigsplaceras alla medarbetare med stöd av bestämmelserna i 6§ förordningen (2015:1053) om total­försvar och höjd beredskap. Det innebär att den som är anställd vid FOI är skyldig att tjänstgöra vid FOI om regeringen beslutar om höjd beredskap och så kallad allmän tjänsteplikt. När regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt ska du direkt inställa dig på din arbetsplats och utföra nödvändiga arbetsuppgifter. I vissa fall innebär det att dina vanliga arbetsuppgifter läggs åt sidan till förmån för annat som arbets­givaren anser mer prioriterat. Krigsplaceringen gäller samtliga anställda på FOI och vid en sådan situation är det inte möjligt att säga upp sig.

Bisyssla

Som statligt anställd finns vissa begränsningar enligt lag och kollektivavtal kring rätten att inneha bisysslor. De otillåtna bisysslorna delas in i tre kategorier; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor. Ett uppdrag eller verksamhet som är en bisyssla får inte vara för­troende­skadlig för FOI. En bisyssla får inte heller vara arbetshindrande i den mån att den inverkar hindrade på arbetet vid FOI. Bisysslan får inte heller vara konkurrerande med FOI:s verksamhet. Som anställd vid FOI ansvarar du för att inte utöva otillåtna bisysslor.

Senast uppdaterad: 2024-02-02