Är du den vi söker? Kom på rekryteringsträff

Är du doktor eller licentiat och svensk medborgare? Ta chansen att ta reda på mer om vad FOI gör, hur vi jobbar med forskning och vad som gör arbetet intressant – under året kommer FOI att arrangera ett antal rekryteringsträffar med inriktning på forskarutbildade.

Forskare i labb

Du kanske forskar idag på ett lärosäte eller du kanske håller på att avsluta din forskarutbildning. Oavsett forskarutbildning så kan din kunskap och erfarenhet göra skillnad i FOI:s forskning inom totalförsvaret. På FOI utvecklas forskningen kontinuerligt för att svara upp till civila och militära behov.

FOI:s rekryteringsträffar för forskarutbildade

Linköping

Rekryteringsträffen hölls den 15 april 2024. Om det blir någon ny rekryteringsträff i Linköping kommer det att gå att skicka in en intresseanmälan på denna webbsida.

Stockholm (Kista)

Rekryteringsträffen hölls den 18 april 2024. Om det blir någon ny rekryteringsträff i Kista kommer det att gå att skicka in en intresseanmälan på denna webbsida.

Stockholm (Grindsjön)

Rekryteringsträffen hölls den 21 maj 2024. Om det blir någon ny rekryteringsträff i Grindsjön kommer det att gå att skicka in en intresseanmälan på denna webbsida.

Senast uppdaterad: 2024-05-27