Carine Andersson, FLSC

Flygvapnets stridspiloter och flygstridsledare nyttjar simulatoranläggningen regelbundet, dessutom används anläggningen för samövningar där flera andra nationer deltar. Simulatorn ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna ett riktigt stridsflygplan, vilket innebär stora utmaningar för ingenjörerna.

Kvinna i flysimulator

– Eftersom vi försöker efterlikna en färdig produkt för att skapa en bra träningsvardag för stridspiloter är det viktigt att det vi utvecklar blir rätt och riktigt. Vi modellerar ett system som jag inte har egen erfarenhet av, därför kan det ibland vara svårt att avgöra om systemet fungerar som det ska. Mitt arbete förutsätter därför ett bra samarbete med stridspiloter som har operativ kunskap om hur systemet används, berättar forskningsingenjör Carine.

Carines dagar börjar med ett morgonmöte där alla i teamet går igenom den kommande arbetsdagen. Därefter fördelas arbetet inom arbetsgruppen, de hinder som uppstår löser gruppen tillsammans.

– Mycket handlar om att integrera och vidareutveckla systemets funktionaliteter. Under den senaste tiden har jag arbetat mycket med de displayer och instrumentering som finns i simulatorn. Viss del av min arbetstid spenderar jag med drift av simulatorn tillsammans med mina operativa kollegor. Det är extra kul, då det ger mig möjlighet att se den färdiga produkten användas och att träffa slutkunderna, det vill säga piloterna som befinner si på FLSC för att träna.

Med en kombination av både bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter är anläggningen unik i sitt slag i Europa. Men på FOI utvecklas inte bara världsledande flygsimulatorer, här bedrivs också forskning och studier inom framtida system.

– Det roligaste med ett jobb på FOI är att få en inblick i den militära värld som annars är ganska stängd, i alla fall för mig som inte har någon anknytning till flygvapnet sedan tidigare. Det är spännande att få vara en del av forskningsstudierna som görs här. Tycker man att det är roligt att arbeta med problemlösning och framtidssystem är FOI helt rätt arbetsgivare. 

Senast uppdaterad: 2020-06-23