Cecilia Gullström, elektrooptiska system

Cecilia Gullström är forskningsingenjör på FOI inom området atmosfär och rymd. Hon har en lång akademisk utbildning och känner stor tillfredställelse i att få jobba inom det område hon utbildat sig för. Cecilia arbetar på enheten för elektrooptiska system där man undersöker ljusets egenskaper i olika våglängdsområden och vad som händer med ljusets utbredning i atmosfären. Hon och kollegorna mäter ljuset på olika sätt, ser hur långt det når och vad som händer vid exempelvis turbulens.

Kvinna framför glasskåp

– Det är så roligt och intressant att vara forskare. Jag lär mig så mycket nytt! Jag blir helt enkelt glad av att forska. På FOI ges jag dessutom möjlighet att kombinera mitt stora intresse för forskning med livet utanför arbetet. Cecilia är småbarnsförälder och uppskattar flextiden som finns för att få vardagen att gå ihop.

Komplexa problem i stimulerande projekt

Miljön på FOI är mycket stimulerande och spännande tycker Cecilia. Forskarkollegorna har olika bakgrund med olika kunskapsnivåer vilket ger en bra mix, stimulerande projektmöten och goda förutsättningar att lösa komplexa problem tillsammans. Hon gillar utmaningen i att lösa ekvationer, sätta ihop teorier, formler och modeller för att sedan presentera det begripligt för uppdragsgivaren.

Kameror med olika våglängdsområden

Cecilia arbetar med vågutbredning för elektromagnetisk strålning med våglängder på 0,2 mikrometer upp till 14 mikrometer. Genom att använda olika sorters kameror som är känsliga inom olika våglängdsområden exempelvis en långvågig infraröd kamera kan man samla in ny information och använda den på ett nytt sätt som man inte gjort tidigare.

– Jag tycker om ljus. Det är så häftigt att ljus kan färdas så långt som flera miljoner ljusår. Spännvidden i fysiken är mycket intressant och på FOI får jag möjlighet att fördjupa mig i det.

Mängden data från satelliter ökar explosionsartat och vi befinner oss bara i begynnelsen av hur satellitdata kan bidra till forskningen berättar Cecilia. Satellitdata kommer ge värdefull information kring hur elektrooptiska sensorer kan fungera maximalt.

Resultaten vägleder Försvarsmakten

Cecilia är en av flera forskare som arbetar med en förstudie som gör en översikt av vilka elektrooptiska system som finns på satelliter, vilken sorts mätdata man kan få fram och hur den informationen kan användas till nytta för totalförsvaret. Resultaten kommer användas i närtid för vägval och beslut hos Försvarsmakten.

Projektet har fokus på kunskapsbyggande och hon ser det som värdefullt att FOI tar höjd och ansvar för långsiktigheten.

– Det jag forskar på idag lägger en grund för den forskning jag kommer utföra som senior forskare om 50 år. Jag har inga problem med långa perspektiv. 50 år är en kort tid i astronomiska enheter, säger hon och ler.

Leva som vi vill

FOI lägger en grund för forskning som exempelvis Försvarsmakten ska känna sig trygg med både kortsiktigt och långsiktigt. Cecilia ser en koppling mellan sin forskning och den framtid hennes dotter kommer möta.

– Forskningen på FOI är en förutsättning för fred och att vi i Sverige ska kunna leva som vi själva väljer. Det vill jag bidra med genom min forskning, avslutar Cecilia.

Senast uppdaterad: 2022-11-02