Tobias Carlberg, fortifikatoriska skydd

Tobias Carlbergs arbete som forskare handlar till stor del om att verifiera teorier och beräkningar i praktiken. En av hans återkommande beställare är Försvarsmakten, men det finns också många utländska uppdragsgivare.

Man på skjutbana

– I korthet kan man säga att jag och mina kollegor bygger stora konstruktioner och spränger dem för att se hur de beter sig. På Grindsjön där min arbetsplats ligger kan vi inte spränga laddningar som innehåller mer explosivämnesvikt än 15 kg och vi har även ett begränsat riskområde för splitter. Därför är vi ofta i Älvdalen som möjliggör betydligt större laddningar.

Försök i full skala

Det är många olika typer av byggnader och strukturer som utvärderas och arbetet är mycket varierat. Det kan handla om ammunitionslager, skyddsrum eller diverse sorters fortifikatoriska skydd.

– Vissa saker går helt enkelt inte att göra modellförsök av. Vi kan till exempel inte skala ner gravitation. För att utröna hur saker flyger eller kastas vid en explosion måste vi därför utföra ett försök i full skala. Därefter återstår själva utvärderingen och analysen av sprängningen, förklarar Tobias.

Forskning med militär koppling

Tobias har arbetat åtta år på FOI. Han är utbildad maskiningenjör från KTH. Karriären inleddes som konsulterande projektledare inom fordonsindustrin, där han bland annat utformade ballistiska skydd till fordon.

– Det är nog mitt intresse för det militära som har spelat in att jag nu arbetar på FOI. Jag gjorde en ganska ambitiös värnplikt som stridsbåtschef på Kustjägarkompaniet och stannade även kvar som frivilliganställd sergeant ett tag.

Meningsfullt arbete

Uppdragen för Försvarsmakten ger Tobias möjlighet att kombinera sin militära bakgrund med forskning. Styrkorna i jobbet är kombinationen kontorsarbete med fysiskt arbete i fält.

– Ofta handlar mina arbetsuppgifter om riskanalyser eller frågeställningar kring fysiskt skydd både från det militära och det civila samhället. Det känns viktigt och kul att kunna assistera i dessa ofta svåra frågor. Jag har spännande arbetsuppgifter och gör nytta för samhället.

Hur är det att jobba på FOI?

– FOI är en bra arbetsplats. Det finns stora möjligheter att styra över sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren lyssnar väl på vad jag som anställd vill jobba med. En bra dag på jobbet har jag solen i ögonen och vinden i ryggen och är tillsammans med kollegor och samarbetspartners på ett skjutfält någonstans i Sverige med en stor explosion som avslutning på dagen.

Senast uppdaterad: 2022-07-13