Vill du arbeta med spridningsmodeller eller i hög­toxiskt labb?

Som naturvetare kan du få utveckla metoder för att bedöma risker. I ditt arbete på FOI tar du fram kunskaper åt Försvarsmakten och det civila samhället kring farliga kemikalier, radioaktiva material samt mikroorganismer som orsakar sjukdomar och farlig smitta. Dina svar till våra uppdragsgivare bidrar till att stärka Sveriges totalförsvar.

Kvinna och man vid dator

Vill du arbeta på Sveriges enda laboratorium specialiserat på analys av kemiska stridsmedel?

FOI:s anläggning i Umeå har vid flera tillfällen analyserat prover från konfliktområden. Analyserna bidrar till att bringa klarhet i misstänkta attacker med kemiska stridsmedel. FOI:s analyser har till exempel bekräftat att kemiska vapen använts i kriget i Syrien.

I arbetet ingår att säkerställa att den så kallade provkedjan inte bryts – att prov tas på ett korrekt sätt samt transporteras och analyseras så att inga utomstående faktorer kan påverka det. Användning av giftiga substanser som nervgaser eller andra kemiska stridsmedel kan verifieras på flera sätt. Dels genom analys av miljöprover från mark, luft, vatten eller ytor som kan ha exponerats. Alternativt med stöd av biomedicinska prover från människa såsom urin och/eller blodprover.

Vill du utveckla metoder som underlättar evakuering vid farliga utsläpp?

Om det skulle ske ett utsläpp av farliga ämnen i stadsmiljö är det viktigt att snabbt kunna fatta beslut om eventuell evakuering. Parallella gator kan ha olika vindriktning på grund av de komplicerade vindar som orsakas av topografin som stadens byggnader skapar. Det gör beräkningar svåra. FOI utvecklar därför nya beräkningsmetoder med stöd av en egenutvecklad mjukvara. Att beräkna ett utsläpp i stadsmiljö från grunden, utan mjukvaran, skulle ta veckor. Räddningstjänsten använder mjukvaran i sitt beredskapssystem för att snabbt kunna ta fram riskområden vid olyckor. Även SMHI använder FOI:s mjukvara på sina servrar för att kunna göra beräkningar av storskalig spridning vid radioaktiva utsläpp, liknande utsläppet från Fukushima.

FOI:s arbete har gjort det lättare att öva. Istället att göra ett riktigt utsläpp (kostsamt, omständligt och potentiellt farligt) kan övningsdeltagarna nu stå på ett övningsfält med mätinstrument kopplade till en dator. Ett simulerat utsläpp får samma effekt på instrumenten som ett riktigt utsläpp skulle haft.

Man i skyddskläder och kvinna

Senast uppdaterad: 2024-04-29