Kontakt

Lasersäkerhet

Lasern får allt större sprid­ning på våra arbetsplatser. I tillämp­ningar så vitt skilda som mätning, material­bear­betning, sjukvård, under­hållning och kommunikation används laser­system som i många fall utgör en säkerhets- och hälsorisk.

Varningstriangel

Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med lasersystem på ett säkert sätt.

Kursen har vid ett flertal tillfällen hållits både för externa intressenter och för med­arbetare vid FOI som förväntas komma i kontakt med lasrar på labb eller i fält. Genomgången kurs har på FOI varit ett krav för att få arbeta med lasersystem.

Kursinnehåll

 • Optik, laserteknik, laserstrålning och laserstrålen
 • Ögonskador och skador på hud.
 • Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Andra styrande dokument.
 • Fysikaliska/radiometriska begrepp.
 • Gränsvärden för laserexponering.
 • Riskavstånd och riskområde.
 • Laserklasser.
 • Laserskyddsglasögon och annan skyddsutrustning.
 • Exempel på rutiner och tekniska åtgärder för ökad lasersäkerhet.

De olika momenten gås igenom i form av före­läsningar, räkneövningar och diskussioner. I samband med anmälan får du även ett grundläggande förberedelsematerial skickat till dig, i elektronisk form via mejl.

Vi har anpassat kursen med hänsyn till corona-viruset

Vi har utvecklat kurskonceptet och kan nu erbjuda den antingen

 • på plats hos FOI i Linköping eller
 • i form av videokonferens.

När vi ger kursen på plats i våra lokaler följer vi Folkhälsomyndighetens rekom­menda­tioner och vidtar åtgärder som minskar risken för spridning av luftburen smitta.

Kommande kurstillfällen

2022-06-21 Endagskurs på plats hos FOI i Linköping

Kursen ges på plats hos FOI i Linköping. Läs mer om kursen och anmäl dig på anmälningssidan.

Anpassade kurser

Vi har även möjlighet att genomföra kursen på andra platser och vid andra tidpunkter. Kursen kan anpassas efter uppdragsgivarens behov. Kontakta Johan Öhgren för mer information om anpassade kurser.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-06-07