Kontakt

Praktisk incident­hantering i industriella informations- och styrsystem

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem är en kurs där deltagarna
ges en unik möjlighet att under realistiska förhål­landen öva sin förmåga att hantera IT-relaterade cyberangrepp och incidenter i styrsystemsmiljöer. Övningen riktar sig till system­adminis­tra­törer inom myndigheter samt organisationer som hanterar industriella informations- och styrsystem. Utöver värdefull erfarenhet ger kursen också en utökad kunskap inom industriella informations-
och styr­system ur ett säkerhetsperspektiv.

Datorer i kursverksamhet

Övningen genomförs under 4 dagar hos FOI i Linköping. De första två dagarna ägnas åt kunskaps­uppbyggnad och förberedelse. Detta sker genom föreläsningar och laborationer.
Dag tre och fyra genomförs övningar där deltagarna i grupper skall hantera ett antal incidenter i en realistisk IT- och styrsystemsmiljö.  

Övningen förutsätter att deltagarna är erfarna system­administratörer inom IT.

Efter genomförd övning är målet att deltagarna skall ha:

  • ha förståelse för hur industriella informations- och styrsystem påverkar incidenthanteringsprocessen
  • ha kunskap om metoder för incidenthantering
  • ha kunskap om verktyg som kan användas för att förebygga, hantera och följa upp incidenter
  • ha en ökad förmåga i incidenthantering inom IT-system i styrsystemsmiljöer.

Under kursen används en generisk incidenthanteringsmetod sammanställd av forskare vid FOI.
Metoden kan översättas till metoder från bl.a. ISO, ENISA, NIST och MSB vilket gör att deltagarna kan använda kursens kunskap i den egna miljö.

Kurstillfällen

Inga kurstillfällen erbjuds under 2024.

Kursanmälan

Tillsättning av deltagarplatser till kursen hanteras genom Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB). Frågor och intresse­anmälningar görs på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Plats

Kursen hålls i FOI:s lokaler strax utanför Linköpings centrum.

Boende

Det finns ett flertal hotell att välja på i centrala Linköping som ligger på bil- och bussavstånd från FOI:s lokaler i Linköping. För dig som är statsanställd tillhanda­håller Kammarkollegiet en lista över hotell i Linköping som omfattas av statligt avtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kursöversikt uppdateras inom kort.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-02-27