FOI i Almedalen

FOI närvarar i Almedalen för att bidra med kunskap och kompetens om totalförsvaret, en av vår tids viktigaste samhällsfrågor.

Seminarier där FOI deltar 2024

I år kan du lyssna till FOI:s forskare på flera olika seminarier. Vissa seminarier kan även ses i efterhand, när de sändningarna finns tillgängliga kommer länkar publiceras på denna sida.

Tisdag 25/6

Kl. 8.00 – 8.45: Näringslivet i totalförsvaret - hur bygger vi beredskap och motståndskraft? (Klinttorget 4, Gotland soldathem)

Samhället måste fungera både i vardag, kris och ytterst krig. Hur samverkar och hanterar verksamheter, såsom påverkanskampanjer, fake news och cyberattacker?

Arrangör: Combitech & Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF)

Medverkande
Jessica Öberg, Vd, Combitech
Kajsa Helmbring, senior rådgivare, civilt försvar, Combitech
Per-Erik Nilsson, förste forskare, FOI
Anton Lif, senior rådgivare, desinformation och påverkanskampanjer, Combitech
Olle Ytterberg, senior rådgivare, totalförsvar, Combitech

Läs om seminariet "Näringslivet i totalförsvaret - hur bygger vi beredskap och motståndskraft" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 9.00 – 9.40: Hur påverkas Sverige av förändrade relationer mellan Kina och USA? (E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E22")

Vilka konsekvenser kan utgången av det amerikanska presidentvalet få för relationerna mellan USA och Kina? Hur kommer det påverka säkerhetsläget i Europa och kan vi förbereda oss?

Arrangör: Nationellt kunskapscentrum om Kina

Medverkande:

Björn Ottosson, försteforskare, FOI

Läs mer om seminariet "Hur påverkas Sverige av förändrade relationer mellan Kina och USA?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 10.00 – 11.00: Kompetensförsörjning i kris- och pandemiberedskap (D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "B24")

Genom arbetsplatsbyten kan specialistkompetens som har byggts upp under många år försvinna, och det tar mycket tid att lära upp ny personal – tid som inte finns i en krissituation. Det behövs åtgärder som leder till adekvat kompetensförsörjning för aktörer inom krisberedskap.

Arrangör: Uppsala Universitet

Medverkande
Rene Kaden, Docent, Uppsala Universitet
Jens Mattsson, Generaldirektör, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
Eva Tiensuu Janson, Ställföreträdande vicerektor, Uppsala Universitet
Niklas Arnberg, Generalsekreterare och Virolog, Virus- och pandemifonden
Henrik Ericsson, Avdelningschef Avd. för mikrobiologi, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Annika Elmgart, Avdelningschef, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs om seminariet "Kompetensförsörjning i kris- och pandemiberedskap" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 16.00 – 16.45: Erfarenheter från Ukraina och insikter i Nato (Klinttorget 4, Gotland soldathem)

Sverige har genomgått en omvälvande säkerhetspolitisk förflyttning som svar på den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Vilka värdefulla erfarenheter från kriget i Ukraina går att tillämpa i Sverige och vilka nya insikter tar svenska aktörer med sig in i Nato?

Arrangör: Saab & Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF)

Medverkande
Jens Mattsson, Generaldirektör, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Läs om seminariet "Erfarenheter från Ukraina och insikter i Nato" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 26/6

Kl. 8.00 – 9.00: Hur hanterar vi Arktis ökade strategiska betydelse? (Fiskargränd 5, "Norra Scen – arena för grön omställning")

Nya geopolitiska spänningar, klimatförändringar och efterfrågan på naturresurser har satt ökat fokus på Arktis. Hur kan vi hantera Arktis ökade strategiska betydelse med stöd av forskning och samverkan?

Arrangör: Luleå tekniska universitet

Medverkande
Dag Avango, Professor och direktör Arctic Five, Luleå tekniska universitet
Katarina Gårdfeldt, Direktör, Polarforskningsinstitutet
Niklas Granholm, Forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
René Laufer, Professor rymdteknik, Luleå tekniska universitet

Läs mer om seminariet "Hur hanterar vi Arktis ökade strategiska betydelse?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 10.00 – 10.50: Informationskriget – hur har Ukraina svarat mot Rysslands propagandastorm? (B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B51")

Hur värnar man sanning och demokrati i ett pågående hybridkrig? Hur säkerställer man att befolkningen förhåller sig kritisk till okända källor och ny information? Hur har Ukraina svarat upp mot Rysslands informationskrig och vad kan Sverige lära?

Arrangör: Södertörns högskola

Medverkande
Roman Horbyk, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Per Ståhlberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Per-Erik Nilsson, förste forskare, FOI

Läs mer om seminariet "Informationskriget - hur har Ukraina svarat mot Rysslands propagandastorm?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 11.30 – 12.30: Att upprätthålla en digital nation (Södra kyrkogatan 3)

Att kunna fortsätta utveckla offentliga verksamheter i takt med såväl förändrade samhällsbehov som kriminella hot och främmande makt är en stor utmaning. Är de nya lagarna och reglerna för att adressera dessa risker en börda eller en möjlighet?

Arrangör: Microsoft Sverige

Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, FOI
Sandra Elvin, Nationell säkerhetschef, Microsoft Sverige

Läs mer om seminariet "Att upprätthålla en digital nation" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 13.00 – 14.00: Inför nästa pandemi - hur behåller vi och utvecklar viktig laboratoriekunskap och teknik? (D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Sal D24, Campus Gotland, Uppsala Universitet")

Under denna pandemi har vi förbättrat vår förmåga att hantera pandemier, men hur behåller vi och utvecklar viktig laboratoriekunskap och teknik till nästa pandemi?

Arrangör: Uppsala Universitet & SciLifeLab

Medverkande
Staffan Svärd, Professor, Uppsala Universitet och SciLifeLab
Ulf Ribacke, Docent, Uppsala Universitet, SciLIfeLab och Karolinska Institutet
Mia Philipson, Professor och Co-director, Uppsala Universitet och SciLIfeLab
Jens Mattsson, Generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten (FoHM)
Niklas Arnberg, Professor och generalsekreterare, Umeå Universitet och Virus - och pandemifonden

Läs mer om seminariet "Inför nästa pandemi - hur behåller vi och utvecklar viktig laboratoriekunskap och teknik?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 13.30 – 14.15: Valet i USA 2024 - vart är vi på väg? (Donnersgatan 6, "Hansaplatsen")

Hur USA agerar påverkar säkerhetspolitiken i Nato, EU och Sverige och därför får höstens val i USA mycket uppmärksamhet. Vinnaren av valet kommer ha stor påverkan på vilken riktning USA tar de närmsta åren.

Arrangör: FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Medverkande
Björn Ottosson, förste forskare, FOI
Björn Fägersten, seniorforskare, UI
Ginna Lindberg, Washington-korrespondent, Sveriges radio

Läs mer om seminariet "Valet i USA 2024 - vart är vi på väg?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se seminariet "Valet i USA 2024 - vart är vi på väg?" här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 16.10 – 17.10: Hur skyddar vi forskningen från hot och hat? (Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, "Innergården Joda bar")

Hot och hat mot forskare slår brett och drabbar forskare inom vitt spridda forskningsområden. Vad vet vi om hotet och hatet? Vad händer när främmande makt är antagonisten och hur säkerställer vi den akademiska friheten?

Arrangör: FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Medverkande
Jens Mattsson, generaldirektör, FOI
Cilla Benkö, VD, SR
Hannah Pollack Sarnecki, forskare, FOI
Anders Hagfeldt, rektor, Uppsala Universitet

Modereras av: Ulrika Björkstén, Generalsekreterare, Vetenskap & allmänhet

Se livesändingen av seminariet "Hur skyddat vi forskningen från hot och hat?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om seminariet "Hur skyddar vi forskningen från hot och hat?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsdag 27/6

Kl. 8.00 – 9.00: Förbannad dikt och halvsanningar – om desinformationens kraft och vad medier kan lära av Ukraina (Adelsgatan 39, Folkets Bio, "Biosalongen")

Vilka former av desinformation påverkar Sverige idag, och vilken grogrund finns för att den ska få fäste bland befolkningen, jämfört med i andra länder? Hur jobbar svenska medier för att identifiera och hantera desinformation, och vilka lärdomar finns att hämta från Ukraina?

Arrangör: Sveriges radio

Medverkande
Erik Blix, Journalist, moderator, Sveriges Radio
Mykola Chernotytskyi, VD, Suspilne Ukraine
Andrea Lewis Åkerman, Kommunikationschef, Google
Per-Erik Nilsson, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Sofia Wadensjö Karén, Programdirektör, Sveriges Radio

Läs om seminariet "Förbannad dikt och halvsanningar" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 8.00 – 8.45: Hur kan Sverige ta emot humanitärt stöd i krig? (Klinttorget 4, Gotland Soldathem)

I händelse av krig i Sverige eller i vårt närområde så behöver civilbefolkningen skyddas. Hur kan vi förbereda oss för att ta emot humanitärt stöd från andra och hur ska detta humanitära stöd koordineras?

Arrangör: Folk och försvar, FOI och Röda korset

Medverkande
Anders Forsberg, Svenska Röda Korset
Beatrice Reichel, FOI
Taha Alexandersson, Beredskapschef, Socialstyrelsen
Lotta Lundmark, (moderator), Programansansvarig Folk och Försvar

Läs mer om seminariet "Hur kan Sverige ta emot humanitärt stöd i krig?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se seminariet "Hur kan Sverige ta emot humanitärt stöd i krig?" på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 9.00 – 9.45: Behöver vi förändra våra välfärdssystem för att kunna stoppa välfärdsbrotsligheten? (Hästgatan 9)

Välfärdsbrott kostar samhället miljarder och hotar vår trygghet, säkerhet, hälsa och tillit. Stat, kommuner och regioner arbetar för att stärka förmågan att förebygga och upptäcka välfärdsbrott. Men räcker det? Behöver vi förändra våra välfärdssystem för att stoppa den systemhotande brottsligheten?

Arrangör: PwC

Medverkande

Carina Gunnarson, förste forskare, FOI

Läs mer om seminariet "Behöver vi förändra våra välfärdssystem för att kunna stoppa välfärdsbrottsligheten?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 12.00 – 13.00: Ekonomisk brottslighet och parallella samhällsstrukturer (E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E31")

Ekonomisk brottslighet bidrar till att förstärka och vidmakthålla de parallella samhällsstrukturerna. I vissa områden har de kriminella aktörernas medverkan i välfärdsverksamheterna bidragit till att de parallella samhällstrukturerna har stärkts. Kriminella utövar på olika kontroll över andra, där den ekonomiska brottsligheten är en central del i dessa strukturer.

Arrangör: Ekobrottsmyndigheten

Medverkande

Carina Gunnarson, förste forskare, FOI

Läs mer om seminariet "Ekonomisk brottslighet och parallella samhällsstrukturer" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 14.30 – 15.30: Nato och civilt försvar - från ord till handling (E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Campus Gotland, sal E31")

Som Natomedlem behöver Sverige kunna ge och ta emot militärt stöd. Det civila försvaret är helt avgörande för att bygga denna förmåga. Men vad är det som behöver göras och av vem?

Arrangör: FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Medverkande

Beatrice Reichel, Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut
Johan Berggren, statssekreterare, Försvarsdepartementet
Carl-Johan Edström, C Operationsledningen, Försvarsmakten
Lotta Finstorp, landshövding, Norrbottens länsstyrelse
Anna Lindh Wikblad, Kommundirektör, Luleå kommun
Mattias Dejke, Säkerhetsdirektör, Trafikverket

Se livesändningen av seminariet "Nato och civilt försvar - från ord till handling" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om seminariet "Nato och civilt försvar - från ord till handling" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kl. 16.30 – 17.30: Framtidsbild Sverige 2035 (E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E31 Campus Gotland")

Allt fler efterlyser en vital framtidsdiskussion om vilket Sverige vi vill skapa. Hur skulle en framtidsbild för Sverige 2035 kunna se ut? Vad ställer en sådan vision för krav på ledarskap, organisation, styrning och samskapande?

Arrangör: Gaia leadership

Medverkande

Emma Lennartsson, Regiondirektör, Region Stockholm
Jens Mattsson, Generaldirektör, FOI
Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör, Skellefteå kommun
Micael Mathsson, Samtalsledare, Gaia Leadership
Torbjörn Skymning, Samtalsledare, Gaia Leadership

Läs mer om seminariet "Framtidsbild Sverige 2035" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredag 28/6

Kl. 10.00 – 10.50: Har vi försvar mot virus som vapen? Och finns virus med i beredskapsplanen? (Hamnplan 5, Nedre plan, "Ingång från Cramérgatan")

Att virus kan göra enorm skada vet vi vid det här laget. Hotet om farliga virus växer med bristen på antivirala läkemedel. Men i oroliga tider måste vi även fråga oss om samhället är redo att försvara sig mot virus som biologiskt vapen? Finns hot om virus med i samhällets beredskap?

Arrangör: Virus- och pandemifonden

Medverkande
Niklas Arnberg, Generalsekreterare och virolog, Virus- och pandemifonden
Stefan Nord, Expert på biologiska stridsmedel, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
Jörgen Holmlund, Lärare Underrättelsetjänst, Försvarshögskolan
Emma Berginger, Riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet, Miljöpartiet
Mikaela Valtersson, Moderator, Virus- och pandemifonden

Läs mer om seminariet "Hur vi försvarar oss mot virus som vapen?" i Almedalsveckans officiella program. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2024-06-24