6 april 2011

Ger övning färdighet?

För åttonde gången medarrangerade FOI Sveriges CBRN-dagar.

- Tanken med CBRN-dagarna är att aktörer ska beredas möjlighet till samverkan, intressanta föreläsningar, givande workshops och givetvis utrymme för nätverksbyggande. Vill man träffa andra i branschen är CBRN-dagarna rätt ställe att vara på, säger Tina Sehlstedt, vid FOI:s avdelning för CBRN skydd och säkerhet i Umeå.

Deltagarna har både strategiskt och operativt ansvar för till exempel planering, hantering, ledning och kommunikation vid kriser. Det kan röra sig om till exempel kemikalieolyckor och stora utbrott av smittsamma sjukdomar.

- CBRN-frågor står högt på agendan, både nationellt och internationellt, främst för att det är stora risker förknippade med ämnena, fortsätter Tina Sehlstedt.

Temat i år var ”Ger övning färdighet?” och handlade om både större och mindre övningar inom bland annat hantering, krisledning och kommunikation. Föredragshållare var bland andra Åsa Lindestam, ledamot i försvarsutskottet, samt Cecilia Looström, departementsråd vid Försvarsdepartementet.

CBRN-dagarna är ett samarrangemang mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Värdskapet är roterande och 2012 är det FOI som är ansvarig myndighet.

- Syftet är att skapa en självklar mötesplats för aktörer inom CBRN-området och det har vi lyckats med, avslutar Tina Sehlstedt.