28 oktober 2011

Bättre drivmedel för rymdfarkoster utvecklas inom EU-projekt på FOI

FOI koordinerar ett treårigt EU-finansierat projekt som ska utveckla drivämnen med bättre prestanda till rymdfarkoster . - Syftet är i längden att få ut mer vetenskapliga data från framtida rymdexpeditioner, säger Niklas Wingborg, forskare och projektledare vid FOI.

Sedan början av 2011 koordineras det treåriga forskningsprojektet HISP från FOI. Projektet är en del av EU:s sjunde ramprogram och genomförs i samarbete med åtta andra aktörer, både från industri och från universitetsvärlden. Projektet ska ta fram drivmedel med bättre prestanda till rymdfarkoster.

- Genom att förbättra prestandan på drivmedlet kan en rymdfarkost bära med sig mer nyttolast, till exempel fler sensorer och instrument. På så vis kan man få ut mer vetenskapliga data från en rymdsond, säger Niklas.

Dagens rymdfarkoster drivs med raketmotorer med flytande drivmedel. De har hög prestanda men är komplicerade. I vissa fall vore det därför bättre att använda raketmotorer med fasta drivämnen men nackdelen med dessa är att de har för låg prestanda.

- Vår uppgift inom projektet är att utveckla fasta drivämnen med samma prestanda som dagens flytande drivämnen, berättar Niklas.

Förutom att koordinera projektet kommer FOI framförallt att arbeta med utvecklingen av drivämnet och med att undersöka dess egenskaper.

- Vi ska även undersöka förbränningsegenskaper och prestandan i raketmotorer, säger Niklas Wingborg.