21 november 2011

Potentiella terrorister gör avtryck på nätet

Det finns möjlighet att stoppa terrorister innan de börjar agera. Lisa Kaati, forskare på FOI, forskar fram nya metoder för att samla in och tolka stora mängder information från sociala medier.

För att få ett säkrare samhälle lönar det sig att hitta potentiella terrorister innan de slår till. Ett sätt att göra det är att spåra personer på internet och i olika sociala medier, väga ihop en stor mängd information från olika källor och analysera den.

Lisa Kaati forskar om analysmetoder och svaga signaler. Hon arbetar med tekniker för att hitta sammanhangen.

- Vi tar fram olika tekniker för att kunna analysera stora mänger data från sociala medier och internet. Tekniken ska kunna hjälpa till och underlätta en analytikers arbete. Arbetet kan vara till stor nytta för till exempel polisen och olika länder säkerhetspolis, säger Lisa Kaati.

Genom att automatiskt gå igenom stora mängder text och information på internet kan man hitta samband och relationer, som kan presenteras för analytiker och som pekar mot något misstänkt eller en misstänkt person. Man kan även använda sig av författarigenkänning för att identifiera om flera olika alias på internet är samma person.

- Vi jobbar också med metoder och tekniker för att flera analytiker ska kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt för att sammanföra information till en helhetsbild. På så sätt kan man väga samman information från olika källor under en lång tidsperiod och då ha större möjlighet att kunna identifiera potentiella ensamagerade terrorister.

På en fullsatt konferens hos FOI den 21 november berättade Lisa Kaati och hennes kollegor Fredrik Johansson, Christian Mårtenson, Andreas Horndahl och Pontus Svenson om hur man kan analysera och identifiera svaga signaler i stora mängder information.

Temat för dagen var sociala medier och brottslighet. Talare i övrigt var bland andra Helene Lööw, historiker vid Uppsala universitet, Christian Fuchs professor i Sociala medier vid Uppsala universitet och Bo Wennström professor i Juridik vid Uppsala universitet.