2 januari 2012

Sensorer för ett säkrare liv

Sensorteknik från FOI ska både kunna göra livet tryggare för äldre och stoppa läckor eller bakteriespridning i dricksvattensystemen.

Äldreomsorgen bygger i dag på att äldre bor kvar i sina hem. Så vill de flesta ha det, men det finns en otrygghet inbyggd i detta. För höja tryggheten i boendet har FOI fått pengar från Vinnova till en förstudie för att ta fram idéer där ett system med biosensorer kan känna av en persons hälsotillstånd.

– Vi arbetar för att skapa ett nätverk nära kroppen, bland annat genom sensorer insydda i kläder. Dessa ska kunna mäta ett antal medicinska parametrar som till exempel puls och blodtryck. Men systemet ska också kunna larma vid fall eller om patienten suttit stilla onaturligt länge, berättar Henrik Allberg vid FOI.

Elektroniska tungor

I en annan förstudie, även den finansierad av Vinnova, tittar FOI på metoder att hitta läckor i vatten- eller fjärrvärmesystem. Läckande vatten kan detekteras med radarsystem som ser rörelser utanför rören. Värmen från ett läckande fjärrvärmessystem ska kunna detekteras med avancerad IR-teknik.

Efter att dåligt dricksvatten förgiftat invånarna i Östersund och Skellefteå ska FOI även se på möjligheten att integrera ett sensorsystem av små elektroniska ”tungor” framtagna vid Linköpings universitet för att detektera föroreningar i dricksvatten.

De kunskaper som FOI tillför äldreomsorg och kommunal infrastruktur kommer från forskning för Försvarsmakten.

Metoder från försvaret

– Arbetet med att känna av hälsotillstånd kommer från ett projekt där vi skapat ett system som ska rapportera fysisk status på en marksoldat. Tekniken vi använder för att hitta vatten- och värmeläckor är i grunden densamma som när Försvarsmakten arbetar med spaning, säger Hans Frennberg vid FOI.