1 april 2012

Ett år efter Fukushima

För snart ett år sedan reste forskare från FOI till Japan på uppdrag av UD. I december var forskarna där igen och tog nya prover, som nu analyseras.

Staden Fukushima i Japan drabbades av radioaktiva nedfall efter jordbävningen som ägde rum utanför Japans kust den 11 mars 2011, då kärnkraftverket Fukushima I havererade. Två veckor efter olyckan anlände forskare från FOI till Japan. Björn Sandström och Kenneth Lidström var efterfrågade som expertstöd av UD, åt den svenska ambassaden. FOI-forskarna passade också på att ta prover på plats utanför Fukushima. I december var FOI där igen.

Resan i december gjordes tillsammans med en delegation från SSM, och vid detta tillfälle så åkte Jonas Boson istället för Björn Sandström.

- Vi var med på flera möten med olika myndigheter i Japan, och tog många nya prover, säger Kenneth Lidström.

Nu jobbar han och hans kollegor med att analysera de proverna som de tog på sin senaste resa till Japan i december. De mätte även strålningen ovanför marken och sätter resultaten i relation till de värden som mättes i jorden.

- Vi gjorde också omfattande mätningar efter Tjernobylolyckan, men teknik och metoder har utvecklats sedan dess och därför är det intressant att se hur dagens instrument och metoder fungerar vid mätningar på färskt nedfall, säger Kenneth Lidström.

- Vår forskning leder också till att vi lär oss mera om hur miljön ser ut när radioaktivt material har nedfallit så nyligen.

Vid tiden för olyckan i Japan fick FOI också i uppdrag att gör dagliga mätningar av strålningen från radioaktiva ämnen i Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta forskarna Kenneth Lidström, Björn Sandström eller Jonas Boson på FOI.