23 januari 2014

Nytt mobilt laboratorium för mätning av kärnvapenprov

Mobil utrustning som är avsedd att användas för inspektioner på platser där man misstänker att kärnvapenprov genomförts har utvecklats av FOI på uppdrag av organisationen CTBTO.

CTBTO, den organisation som övervakar det globala provstoppsavtalet, har 321 mätstationer utplacerade över jorden. På 40 av dessa finns utrustning för mätning av radioaktiva ädelgaser. Mätningen vid hälften av dessa 40 stationer görs av mätsystemet SAUNA, utvecklat på FOI. 

Det nya mobila systemet är en vidareutveckling av tekniken som används i SAUNA-systemet. Men denna utrustning kan man enkelt och snabbt flytta till platser där man misstänker underjordiska provsprängningar. Systemet ska inte bara mäta xenon i luften, utan även kunna hitta gaser som inte tagit sig hela vägen upp i atmosfären, utan är kvar i jorden. Med hjälp av utrustningen kan man leta efter mycket små mängder radioaktivt xenon i dessa markprover. 

─ Den största utmaningen var att öka analyskapaciteten. Man kan förvänta sig många markprover under en inspektion. Dessutom har vi lagt ner mycket jobb på användarvänlighet och att systemet skall klara av fältmässiga förhållanden, säger Anders Ringbom, forskningsledare på FOI.

Systemet kommer att användas av CTBTO i den största övningen någonsin på detta område, som organiseras i Jordanien i december 2014. FOI kommer utöver att ha utvecklat denna utrustning att delta i  inspektionsteam, scenariogrupp och  utvärderingsgrupp.  

─ Det visar också att Sverige bidrar aktivt till arbetet CTBT, vilket går i linje med den tradition Sverige så länge haft i nedrustning- och icke-spridningsfrågor, säger Anders.

Utrustningen, som är finansierad av EU, är nu klar för leverans.