12 februari 2014

Utförlig analys av mätdata från Nordkoreas kärnvapenprov presenterat

Nordkorea utförde sitt tredje kända kärnvapenprov den 12 februari 2013. FOI tog initiativ och ledde utförligare analyser av atmosfärprover och resultatet av detta har nu presenterats.

FOI tog initiativ till och ledde arbetet med i samverkan med CTBTO och flera andra institutioner i USA, Kanada, Österrike och Ryssland och genomföra en noggrann och omfattande analys av tillgängliga data från mätningar i det internationella nätverket efter Nordkoreas tredje kända kärnvapenprov i februari 2013.

En trolig orsak till de utsläpp från provplatsen i början av april som med största sannolikhet gett upphov till observationer vid nätverkets mätstationer i Japan och Ryssland är teknisk verksamhet på provplatsen. Antagligen har man ventilerat de tunnlar som använts vid provet. Detta är normalt förfarande efter ett kärnvapenprov för att möjliggöra t.ex. provtagning.  Data medger inte några slutsatser angående huruvida uran eller plutonium använts i laddningen. 
 
─  Data visar på minst två utsläpp av xenon i April 2013. De uppmätta isotopkvoterna tyder dessutom på att de två utsläppen kom från olika delar av provtunneln, säger Anders Ringbom, forskare på FOI.

Resultaten har nu publicerats i tidskriften Journal of Environmental Radioactivity.

Bakgrund

Nordkoreas tredje kända kärnvapenprov utfördes den 12 februari 2013. Slutsatserna från FOI:s analyser av tillgängliga data ca två veckor efter provet var att provet detekterats med seismiska metoder, vilka gav vid handen att explosionsutbytet var avsevärt högre än vad som varit fallet vid tidigare prov (2006 och 2009), men att inga radionuklidutsläpp kunnat konstateras.

Nästan två månader senare detekterades radioaktivt xenon med ovanliga isotopkvoter först (7 – 8 april) vid det internationella nätverkets mätstation i Takasaki (Japan) och sedan (12 – 13 april) i Ussurijsk (Ryssland). FOI:s preliminära analys av mätningarna i Japan, rapporterad till UD och CTBTO den 11 april visade att den för mätstationen unika xenondetektionen mycket väl kunde förklaras med ett sent utsläpp från kärnvapenprovet i Nordkorea den 12 februari. Mätningarna i Japan utfördes med ett så kallat SAUNA-system utvecklat av FOI.