20 februari 2014

Ukraina: Utvecklingen oroar

I en ny Briefing från FOI kommenterar Jakob Hedenskog den våldsamma utvecklingen i Ukraina. Den senaste utvecklingen och aktörerna beskrivs.

En lösning för Ukraina kräver i första hand ett omedelbart slut på våldet. Presidenten och oppositionsledarna måste komma till verkliga förhandlingar för att rädda landet. Det är ukrainarna själva som måste ta det steget, men Ryssland, EU och USA kan gemensamt spela en viktig roll för att få parterna till förhandlingsbordet. Dessvärre är den ömsesidiga misstänksamheten stor och man är djupt oense om vem som bär skulden för våldsamheterna. Regimen skyller på oppositionen. Demonstranterna och oppositionen skyller på Janukovytj-regimen. Västmakterna skyller också på regimen; Ryssland skyller på västmakterna som anklagas för att finansiera ett regimskifte i Ukraina.

Jakob Hedenskog, projektledare för FOI:s Rysslandsprogram, utesluter inte att oroligheterna kan leda till en inbördeskrigsliknande situation i Ukraina. Mycket fokus ligger nu på Kiev, men det finns all anledning att vidga perspektivet. Det finns en gemensam nationell känsla bland ukrainare i hela landet, som står över språkliga, religiösa och regionala motsättningar, men för närvarande sprider sig oroligheterna ute i landet.  Demonstrationer har brutalt slagits ned av polis i flera regioner framför allt i östra Ukraina, där opinionen traditionellt är mer ryssvänligt. Samtidigt har regionala administrationsbyggnader ockuperats på flera ställen i västra Ukraina, där demonstranterna i Kiev har stort stöd och där opinionen är mer Europa-orienterad. Polisstationer och partihögkvarter för Janukovytjs parti ”Ukrainas regioner” har satts i brand i flera städer. Ammunitionsförråd har attackerats på flera platser. Det finns nu en överhängande risk att ukrainare kommer att stå mot ukrainare. Konsekvenserna av detta är svåra att överblicka. 

- Den enda lösningen jag kan se i dagsläget är att Janukovitj avgår och att man utlyser nyval. Det är demonstranternas explicita krav. Men han lär inte göra det frivilligt, avslutar Jakob Hedenskog, som skrivit en ny Briefing om läget i Ukraina.