Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

13 mars 09:50

Anna-Lena Österborg utsedd till ÖD

Regeringen har idag torsdagen den 13 mars utnämnt Anna-Lena Österborg till Överdirektör vid FOI.

I den rollen blir hon ställföreträdare till Generaldirektören. Anna-Lena arbetar för närvarande som Länsråd vid Gävleborgs länsstyrelse och hon har tidigare arbetat vid FOI och vid Skatteverket. Hon tillträder sin tjänst den 1 maj.

– Vi hälsar henne varmt välkommen till FOI och vi vet att hennes erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass hos oss, kommenterar GD Jan-Olof Lind och styrelseordförande Eva Lindencrona.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.