17 mars 2014

Försvarsministern besökte FOI:s anläggning vid Grindsjön

Försvarsministern Karin Enström har fått en presentation av verksamheten vid FOI:s anläggning vid Grindsjön, och en demonstration av styrkan hos sprängämnen gjorda av kemiska produkter som finns på marknaden.

Regeringens lagförslag om sprängämnesprekursorer ska begränsa möjligheterna att tillverka hemmagjorda bomber.

Under besöket vid Grindsjön visades bland annat metoder som FOI utvecklat för att upptäcka spår i luften eller i avloppsvatten, av de kemikalier som används för framställning av sprängämnen. Med dessa kan man genom fasta eller rörliga detektorer identifiera kemiska "hotspots" som bomb- eller narkotikafabriker. Olaglig tillverkning kan då avslöjas innan bomber har blivit färdigtillverkade. På detta område är svensk forskning och teknik världsledande.

Sverige har varit drivande inom EU att arbeta förebyggande och begränsa tillgången till vissa kemikalier som kan användas till bombtillverkning. Den lag som regeringen nu föreslår tillsammans med EU-förordningen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer gör det svårare för potentiella terrorister att tillverka kraftiga bomber. Det förebyggande arbetet handlar både om att begränsa tillgången till kemikalier som kan användas till bombtillverkning, förändra dessa kemikalier så att tillverkningen blir svårare, och att förbättra polisens möjligheter att avslöja olaglig bombtillverkning.

- Det är länge sedan en försvarsminister besökte Grindsjön, och vi är glada för glada för denna uppmärksamhet angående en aktuell och viktig fråga, säger Nils Olsson, Avdelningschef.