24 mars 2014

Afghanistan – säkerhetsläget försämras

I de senaste FOI-rapporterna om Afghanistan beskrivs olika möjliga utvecklingar efter 2014, och hur kvinnor och civilsamhället försöker ta plats i freds- och integrationsprocessen för att uppnå varaktig utveckling.

Under 2014 ska de stridande trupperna i ISAF, International Security Assistance Force dra sig tillbaka från Afghanistan. Överlämningen till de afghanska säkerhetsstyrkorna, ANSF (Afghan National Security Forces) har redan börjat.

-Säkerhetsläget i Afghanistan blir allt sämre under våren 2014. Det kommande presidentvalet i april och ISAFs tillbakadraagande bidrar till detta, säger Helene Lackenbauer, forskare vid FOI. Talibanerna försöker störa valet och försvåra valdeltagande. Den mest utsatta gruppen är kvinnor i framträdande offentliga positioner.

USA förhandlar om att ha kvar baser och ett mindre antal trupper i Afghanistan. Det så kallade  bilaterala säkerhetsavtalet har dock ännu inte skrivits under av den afghanska regeringen.

- Utsikterna för att säkerhetsavtalet skrivs under innan valet är i dagsläget små, säger John Rydqvist vid FOI:s Asienprogram. Det skapar stor friktion mellan Afghanistan och stödländerna. USA meddelade i slutet av februari att man kan tvingas att helt dra sig tillbaka innan årsslutet, om inte avtalet kommer till stånd, något som komplicerar situationen för andra ISAF-länder och på kort och medellång sikt får negativa konsekvenser för säkerhetsläget i Afghanistan.

Den fortsatta ISAF-missionen innebär fortsatt utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna. Kontroversen om avtalet handlar till del om fortsatta amerikanska möjligheter att bedriva specialoperationer för att slå mot terrorstämplade grupper.

I rapporten Afghanistan after 2014 – five scenarios listas ett antal osäkerheter som ännu hänger som ett åskmoln vid horisonten. Talibanernas motstånd är fortfarande inte brutet. ANSF är få och otränade och den afghanska regeringen lider av svårartad korruption. Det är presidentval i april 2014. Listan över problem som idealt sett borde ha lösts för länge sedan kan göras lång. Den intressanta frågan är därför: Vad kommer att hända med Afghanistan efter 2014 när överlämningen är avslutad och ISAF har lämnat landet?

I rapporten “Women at the Peace Table: Rhetoric or Reality? Women’s participation and influence in the peace and reintegration process in Afghanistan”  beskriver David Harriman och Helené Lackenbauer hur den afghanska freds- och integrationsprocessen fungerar.