28 mars 2014

FOI sprider forskning om containersäkerhet

FOI leder EU-projektet Contain om containersäkerhet, som totalt har 19 partners från 10 olika länder. FOI presenterade nyligen forskningen på ett stort forskarmöte i Chicago,arrangerat av AAAS.

-  Det här var ett bra tillfälle att presentera den europeiska forskningen för en amerikansk publik, säger Pontus Svenson, som koordinerar projektet Contain och höll presentationen på American Association for the Advancement of Sciences årsmöte i Chicago.

Contain är ett EU-finansierat projekt om containersäkerhet som FOI leder. I Contain ingår totalt 19 partners från 10 länder.

Föredraget i Chicago ingick i en session om containersäkerhet där också amerikanska DHS och JRC, kommissionens eget forskningsinstitut, presenterade sin verksamhet.

Contain, som startade 2011 och har slutdemo 2015, tar en bred ansats inom området. Projektet studerar bland annat hur man kan förbättra övervakning av containrar i rörelse genom bättre positionering och sensorer som håller reda på om containern öppnas under vägen, samt hur information kan utbytas mellan olika aktörer på ett bättre sätt och hur informationen kan användas i olika beslutsstödssystem.

-  Projektet har även tagit fram en lösning för objekt-baserad säkerhet som möjliggör att affärskänslig information skickas på ett säkert sätt till myndigheter, säger Pontus Svenson.

Projektet har också genomfört en risk- och sårbarhetsanalys för container-hantering och tagit fram en lista över metoder att förhindra dessa risker. Huvudpunkten i projektet är beslutsstödssystem.

Flera partners undersöker hur all den information som samlas in i säkerhetssyften skulle kunna användas av företag för att förbättra sin logistikhantering, medan FOI fokuserar på beslutsstödssystem för myndigheter, främst tullen.

-  Genom att bättre utnyttja den information som måste skickas in till myndigheterna blir det möjligt att göra mer träffsäkra riskbedömningar och välja ut vilka containrar som man ska leta efter smuggelgods i, säger Pontus Svenson.

I stora europeiska hamnar hinner man idag bara inspektera en bråkdel av de containrar som kommer in, så behovet av förbättrade metoder för riskvärderingen är stort.