4 april 2014

Krig i Ukraina - ett militärt risktagande för Ryssland

Om Rysslands militära handlingsfrihet och styrkebalans i andra strategiska riktningar ska bevaras kan Ryssland avvara högst två till tre arméer, med sammanlagt upp till nio manöverbrigader och understödsförband, samt luftlandsättningstrupp och specialförband för en operation i Ukraina. Till detta kommer flygförband och marina resurser.

– Det ger Ryssland ett kraftfullt militärt verktyg som tillsammans med politiska och ekonomiska medel kan användas för att destabilisera Ukraina ytterligare. Det finns nu två militära handlingsalternativ: att upprepa det man gjorde på Krim någon annanstans eller att utöka Krim-operationen, säger Fredrik Westerlund, Rysslandsforskare på FOI.

Städerna Donetsk, Luhansk och Charkiv i östra Ukraina är bland de områden där en Krimliknande operation kan komma att upprepas. Ett annat område är staden Odessa i södra delen av landet, nära Moldavien och det av Ryssland stödda Transnistrien. Det skulle underlätta ett anslutande av det isolerade Transnistrien till Ryssland genom att skapa en korridor sjö- och landvägen.

En utökning av Krim-operationen skulle innebära att Ryssland går in med markförband i sydöstra Ukraina, exempelvis med hänvisning till att försörjningen av Krim behöver säkras. Detta är ett mer ambitiöst alternativ och innebär ett betydande militärt risktagande.

– De ryska förbanden skulle bindas upp om de möter motstånd på marken. Ju större område som ska kontrolleras och ju längre tid, desto mer trupp krävs. Här finns en risk att Rysslands förband blir låsta i Ukraina och inte finns tillgängliga om oroligheter blossar upp någon annanstans som exempelvis i Centralasien eller Kaukasien, menar Johan Norberg, som också analyserar rysk militär utveckling för FOI:s uppdragsgivare.