2 maj 2014

Bland årets miljömäktigaste svenskar hittar vi Annika Carlsson Kanyama från FOI

Tidningen Miljöaktuellt har utsett Annika Carlsson Kanyama, forskare vid FOI, till nr 64 bland Sveriges miljömäktigaste. Bland annat nomineras hon för att vara en "Framtidsinriktad forskare... som bland annat skrivit om klimat och konsumtion och hjälpt Vietnam med klimatanpassning".

– Det var väldigt överraskande och roligt, säger Annika Carlsson Kanyama om utmärkelsen.  Det är bra för oss på FOI att vi syns i de här sammanhangen speciellt eftersom det inte är några andra säkerhetsinriktade forskningsinstitutioner eller universitet med på listan. Jag är dessutom den enda kvinnliga forskaren och det känns ju givetvis också bra att vi blivit representerade.

På FOI har Annika Carlsson Kanyama bland annat forskat om klimatförändringar och livsmedelsförsörjning och konsekvenser av klimatförändringar som ökade värmeböljor. Hon arbetade i flera år som programchef för forskningsprogrammet Climatools. Inom Climatools tog man fram åtta olika verktyg som underlättade för samhällsplanerare och beslutsfattare att anpassa samhället till konsekvenserna av klimatförändringen. Climatools verktyg för klimatanpassning kom också till nytta utomlands. Tillsammans med forskaren Henrik Carlsen har Annika Carlsson Kanyama varit på plats i Vietnam. Där har de genomfört workshops och intervjuer om klimateffekter och framtida socioekonomi. Norra Vietnam har problem med bland annat ras, skred och översvämningar vilka kan förvärras i och med klimatförändringen. Annika Carlsson Kanyama varit där, ett flertal gånger, för att skapa en grund för fortsatt klimatanpassningsarbete.

– Vi kände att vi gjorde nytta i Vietnam. Det finns områden som har problem med bland annat ras, skred och översvämningar vilket kan förvärras i och med klimatförändringen. Vi lyckades skapa engagemang på lokal nivå. Vi kartlade sårbarheten för extrema väderhändelser, säger Annika.

Nu är Annika tillbaka och för tillfället forskar hon bland annat om risker för Sveriges livsmedelsförsörjning. Kan gotlänningarna klara sig i två veckor utan transporter till och från ön? Vad skulle de behöva göra? Annika forskar också om det gröna köket, om odling i urbana miljöer och om att i framtiden odla mer hemma. Projektet, vid KTH, tar fram utrustning som gör det möjligt att odla mat inomhus utan växthus.

– Livsmedelsberedskapen kan inte bara lita på marknaden eftersom transporter medför risker. Vi har varit väldigt förskonade i Sverige trotts alarmerande rapporter, säger Annika Carlsson Kanyama.

På fritiden har Annika en lantbruksfastighet i Hälsingeland där hon ägnar sig åt trädgårdsplanterings-projekt. Hon skapar en trädpark av tjugofem olika sorters lövträd som hon importerat från Finland.

I Sverige finns ett stort intresse för miljöfrågor, säger Annika Carlsson Kanyama som ska prata miljö och på klimatriksdagen i Norrköping i juni.