16 maj 2014

Hindunationalitiska BJP vann valet i Indien. Vad betyder det?

I en ny rapport från FOI analyseras vad det skulle kunna innebära för Indiens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt för dess ekonomiska utveckling om BJP övertar regeringsmakten efter parlamentsvalet 2014.

Vi intervjuar Samuel Bergenwall, Indienexpert vid FOI:
– Valet i Indien är historiskt! Kongresspartiet, som styrt Indien de senaste tio åren och tidigare var statsbärande parti, har gjort sitt sämsta val sedan staten Indien bildades. Hindunationalistiska BJP har däremot fått mer än hälften av alla mandat i underhuset. För första gången på trettio år får Indien därför inte en svag koalitionsregering, utan en stark regering med en stark ledare, säger Samuel Bergenwall.

– Den kontroversielle men mycket populäre Narendra Modi kommer att bli premiärminister. Under valrörelsen har han betonat vikten av ekonomisk utveckling. Kritiker ser däremot Modi som en hinduextremist med tvivelaktig bakgrund som kan öka spänningarna i det indiska samhället.

– BJP kommer sannolikt inledningsvis att fokusera på att få den ekonomiska tillväxten att öka genom att implementera reformer, investera i infrastruktur och attrahera utländska direktinvesteringar. Modi hoppas att detta leder till ökad BNP-tillväxt och att fattigdomen i landet minskar. Partiet vill också stärka hinduiska värderingar i det indiska samhället. Minoriteter, i synnerhet muslimer, är oroliga för att BJP:s ideologiska agenda implementeras.

I en nya rapporten av Samuel Bergenwall, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, beskrivs olika perspektiv och skiften inom Indiens strategiska kultur liksom skillnader och likheter mellan BJP:s och Kongresspartiets inriktningar och politik. Tre konkurrerande strömningar inom indiskt strategiskt tänktande lyfts fram i rapporten: politisk liberalism, ekonomisk liberalism och realism. 

Vilken av strömningarna är den mest rådande för tillfället och varför?
– Under de senaste åren har ekonomiskt liberala och realistiska perspektiv varit inflytelserika på försvar-, utrikes- och säkerhetspolitiken. BJP väntas fortsätta in på samma väg. Några större strategiska förändringar är inte troliga. Däremot kommer BJP sannolikt lägga större vikt vid ekonomisk tillväxt, hinduiska värderingar och ha en mer resolut militär hållning gentemot Kina och Pakistan.

Rapporten analyserar Narendra Modi. Är han en hinduextremist eller den indiska ekonomins frälsare?
– Kanske både och. Men betoning i dag ligger på att få ordning på ekonomin. Retoriken under valrörelsen har varit förhållandevis moderat. Modi har inte använt det sekteristiska kortet utan betonar vikten av utveckling. Å andra sidan ifrågasätter kritiker om Modis socio-ekonomiska modell för utveckling kommer att fungera.

Hur ser Modi på Indiens förvars- säkerhet- och utrikespolitik?
– Modi vill stärka Indiens försvar genom att bland annat reformera dess försvarsindustri och på sikt göra Indien till en exportör av försvarsmateriel. En stora säkerhetspolitisk utmaning för Modi är konflikten med Pakistan, som kan komma att intensifieras efter ISAF-styrkornas tillbakadragande från Afghanistan i år. Kinas militära upprustning och ökade regionala inflytande är emellertid den stora långsiktiga säkerhetspolitiska utmaningar för Modi och BJP. Samtidigt ser Modi ökad handel med Kina som en stor möjlighet.

Vilka ser du är de stora utmaningarna för Indien nu efter valet? Vilka är de ekonomiska utmaningarna?
– De ekonomiska utmaningarna är massiva. En stor del av Indiens befolkning lever fortfarande i fattigdom. Vissa siffror talar om 300 miljoner i extrem fattigdom och ytterligare 500 miljoner under den internationella fattigdomsgränsen om 2 dollar per dag. Infrastrukturen är eftersatt, liksom skola och sjukvård. Dessutom har Indien inte lyckats bygga upp en stark industriell sektor, vilket är en stor svaghet. 10-12 miljoner människor läggs varje år till arbetsmarkanden. Jobbskapande åtgärder i gigantisk skala krävs därför. Så utmaningarna för BJP är inte direkt små.

Kan valets utgång påverka relationerna till de närliggande länderna?
– Det kan det göra. I Pakistan ser många negativt på att Modi blir premiärminister. Modi har sin bakgrund i en hinduisk rörelse på högerkanten som historiskt har haft mycket negativt attityd gentemot Pakistan i allmänhet och muslimer i synnerhet.