23 maj 2014

Ger Västs sanktioner mot Ryssland effekt?

I en ny briefing från FOI beskrivs sanktionerna mot Ryssland, dess historia och debatten om sanktioners förmåga att påverka staters agerande genom politiskt och ekonomisk tryck.

EU, USA och andra globala aktörer har infört reseförbud och finansiella sanktioner mot ryska och ukrainska tjänstemän på grund av Ukrainakrisen. Under våren förändrades sanktionernas innehåll. Från början gällde de personer som hade del i förskingringen av Ukrainska statens medel eller var ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina. I ett senare skede har sanktionerna också börjat gälla underminering och hotande av Ukrainas territoriala integritet.

Mikael Eriksson, säkerhetspolitisk forskare vid FOI och expert på sanktioner beskriver i briefingen  "West´s Sanctions against Russia: Grand Strategy in the Making" problematiken kring sanktionerna mot Ryssland.

- Sanktioner har en säregen historik som visar att de är ett betydligt viktigare verktyg än att endast ge en anspråkslös signal. Sanktioner som verktyg har lång tradition inom olika rättsväsenden och som del i ekonomisk krigsföring.

I debatten kring sanktioners effekt finns dels motståndare som hävdar att de inte har någon omedelbar påverkan. I fallet Ryssland hävdas t.ex. att den negativa ekonomiska trenden för Ryssland startade innan sanktionerna infördes och inte av sanktionsbeslutet. De pekar också på att många västerländska företag agerar som om sanktionerna inte fanns, vilket skulle vara en indikator på dess obetydliga effekt.  Förespråkarna hävdar däremot att rätt designade sanktioner skapar ett politiskt och ekonomiskt tryck. De pekar också på den fallande ryska börsen som ett bevis på att sanktionerna redan påverkar företags förtroende för handel med ryska företag, vilket leder till det önskade ekonomiska trycket.

- Riktade sanktioner behöver tas på allvar och designas för att ge önskad effekt, säger Mikael Eriksson. Om sanktioner bara används symboliskt så undermineras den historiska basen som sanktionerna bygger på och påverkanseffekten uteblir.