27 juni 2014

Centralasiatiska perspektiv på ISAF:s tillbakadragande

Utvecklingen i Afghanistan påverkar dess norra grannar Kazachstan, Kirgizstan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. FOI publicerar en rapport om hur man i dessa länder ser på hot och möjligheter efter det att den NATO-ledda International Security Assistance Force (ISAF) dras tillbaka.

Rapporten lyfter fram perspektiv från Centralasien men även Afghanistan, Ryssland och Kina på regional säkerhet i Centralasien. När ISAF dras tillbaka kan läget försämras i Afghanistan. Då måste Centralasiens säkerhet hanteras av regionens instabila länder, Kirgizstan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan samt Afghanistan, Ryssland och Kina. Alla har begränsade möjligheter att påverka säkerheten. Ett säkerhetsvakuum uppstår därför nu. Knarksmuggling från Afghanistan är en central fråga som påverkar folkhälsan och göder korruption. Militant islamism är en annan säkerhetsfråga. Små grupper kan underblåsa latenta spänningar. På sikt är även islamism en möjlig politisk utmaning för regionens regimer. Dagens regionala samarbete klarar inte av de gemensamma säkerhetsutmaningarna. Både förmåga och ömsesidigt förtroende saknas. Omvärlden behövs för att få till regionalt säkerhetssamarbete.

– Ryssland ser Centralasien som sin bakgård och påverkas av regionens problem till exempel latenta konflikter, våldsbejakande islamism samt illegal droghandel. Dessa problem har inte försvunnit bara för att världens uppmärksamhet nu riktas på Rysslands aggression mot Ukraina. Knark från Afghanistan är ett mycket stort problem för Ryssland, säger Johan Norberg, en av redaktörerna.