7 juli 2014

Upplärda datorer kan förhindra skolskjutningar

Sedan millennieskiftet har skolskjutningar ökat drastiskt. Bara i år har över 30 ägt rum i USA. Enligt en ny rapport från FOI kunde flera av dessa ha förhindrats med hjälp av upplärda datorer. Men det finns både etiska och legala problem med sådana system.

Gemensamt för några av USA:s värsta skolskjutningar som Columbine, Virgin Tech och Newton var bland annat att gärningsmännen lämnade spår efter sig på internet. Genom att snappa upp dem i tid hade skolskjutningarna potentiellt kunnat förhindras menar Fredrik Johansson, forskare på FOI.

– Vi har tittat på vilka likheter det finns i spåren som ensamma terrorister och skolskjutare lämnar efter sig i den digitala sfären. Det kan exempelvis handla om inlägg på sociala medier eller bilder där gärningsmännen poserar med vapen som publiceras innan dåden.

Genom att låta datorer analysera hundratals texter lär sig systemen känna igen nyckelord och sammanhang. Utifrån dessa kan systemen sedan avgöra om ett inlägg är hotfullt. Enklare modeller av den här typen av maskininlärning finns redan i exempelvis Googles funktion för bildsökning.

Fredrik Johansson är väl insatt med den här typen av maskininlärning och har forskat i EU-projektet Alert4All. Där samlade FOI in ett stort antal inlägg från Twitter i samband med orkanen Sandy och använde ett urval för att lära program att automatiskt identifiera känslor i krisrelaterade meddelanden.

– Användningsområdet skulle vara att ge myndigheter större förståelse för sina invånare i krissituationer. Utfallet var inte perfekt men datorerna kunde klassificera inläggen med 60-70 procents säkerhet. Det ger förhoppningsvis en ganska god förståelse.

Även om samma sorts datorsystem skulle kunna användas för att identifiera potentiella skolskjutare är Fredrik Johansson noga med att understryka att det finns etiska problem med den här typen av övervakning.

– Det är jättesvåra frågor. Vi vill visa på de tekniska möjligheterna men också lyfta den etiska och legala problematiken. Mig veterligen finns det ingen som använder sig av det här i Sverige. Däremot så finns det i andra länder. Exempelvis har Finland skakats av flera skolskjutningar och där arbetar man nu manuellt med den här typen av bedömningar.