18 augusti 2014

Minskat hot från kemiska massförstörelsevapen

Hotet från kemiska massförstörelsevapen minskar. Det visar en ny rapport från FOI, som även har goda kunskaper hur Sverige bör agera utifall kemiska stridsmedel skulle komma att användas.

Antalet kemiska massförstörelsevapen fortsätter att minska. 2013 uppskattades det enligt OPCW, organisationen för förbud mot kemiska vapen, att 82 procent av världens kända kemiska vapen hade förstörts. I sin årsrapport från 2013 bedömer även FOI att risken för att länder ska använda kemiska massförstörelsevapen i konflikter med varandra är mycket liten.

– Idag är det färre länder som officiellt har massförstörelsevapen. Men uppmärksamheten kring dem har blivit större, bland annat i samband med inbördeskriget i Syrien, berättar Britt Karlsson, forskare på FOI.

I mars meddelade OPCW att en tredjedel av den syriska regimens stridsmedel hade förts ut ur landet för att förstöras.

– Vi har märkt att retoriken kring massförstörelsevapnen har förändrats. Att hota med kemiska vapen är ett sätt att sätta skräck i människor. Men att framställa och hantera dem är komplicerat och kräver både stor insyn och kunskap.

Alla kemiska massförstörelsevapen omfattas i dag av internationella konventioner. Ändå har inte alla länder skrivit under dem.

– Det är inte säkert att ett land som inte har skrivit under har vapen. Men det kan också handla om att de inte uppfyller konventionernas krav. Vi betraktar det som att länder med vapen troligtvis inte kommer att använda dem.

FOI har idag en rad projekt kopplade till omvärldsbevakning av och forskningen kring massförstörelsevapen. Bland annat tillverkas mikromängder av framför allt nervgaser för att bättre förstå dess effekter.

Trots den stora beredskapen bedömer Britt Karlsson risken att kemiska massförstörelsevapen skulle användas mot Sverige som mycket liten.