25 augusti 2014

Försvarets personalförsörjning: hur går vi vidare nu?

När FOI för tredje gången anordnar ett Försvarsekonomiskt seminarium den 3:e september är temat: försvarets personalförsörjning. En aktuell fråga, som under seminariet kommer att belysas ur flera perspektiv.

Våren 2010 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning, från och med den 1 juli 2010, ska bygga på frivillighet och inte på plikt. Reformen från värnplikt till frivillighet är en av de största reformerna som gjorts inom området på hundra år. Det råder idag delade meningar om hur bra reformarbetet gått. 

- Personalförsörjningssystemet är fortfarande under uppbyggnad och när vi tittar på hur andra länder gjort så ser vi att det tar tid att utveckla. Seminariet kommer att fokusera på hur vi går vidare härifrån, säger Ulf Jonsson, forskare vid FOI.

- Det är en stor omställning att konkurrera med andra arbetsgivare och attrahera personer på en frivillig basis. Frågan är hur intressanta tjänsterna är för dagens arbetsmarknad?  I Ryssland har man kombinerat värnplikt med kontrakttjänstgöring, säger Susanne Oxenstierna, forskningsledare vid FOI som kommer att berätta om det ryska erfarenheterna under seminariet.

Från Försvarsmakten medverkar generaldirektör Peter Sandwall. På talarlistan står också: Stefan Ryding-Berg, f.d. chefsjurist i Försvarsmakten och nu särskild utredare, Tommy Åkesson, ämnesråd vid Försvarsdepartementet och huvudsekreterare i Försvarsberedningen.

Seminariet kommer att avslutas med paneldiskussion där publiken får möjlighet att ställa frågor. Det bjuds även på fika. Seminariet hålls på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6. 

Seminariet pågår: 2014-09-03 mellan kl.13-16.30

Det första Försvarsekonomiska seminariet i FOI:s regi hölls 2009 och handlade om Försvarsmaktens ekonomiska situation. 2011 hölls ett andra seminarium om Försvarsmaktens materiel- och logistikförsörjning.