2 september 2014

Programvaran EDGE uppmärksammas i SVT

SVT-programmet Uppdrag granskning har intervjuat GD, chefer och forskare vid FOI under våren och sommaren. Frågorna har bland annat handlat om att FOI gett KTH rätten att underlicensiera EDGE och eventuellt samarbete med ett kinesiskt flygforskningsinstitut. Programmet sänds onsdagen den 3 september.

– Vi välkomnar granskningar, det är en viktig del för vår verksamhet. I samband med intervjuerna har SVT fört fram påståenden om ett så kallat ”bulvanupplägg”. Vi känner inte igen oss i den beskrivningen och påståendet saknar grund, säger GD Jan-Olof Lind.

– Hanteringen av EDGE är helt öppen. Licensieringen är gratis och det finns inget hemligt kring EDGE. Vi kommer både enskilt och tillsammans med KTH nu gå igenom alla detaljer kring detta, och se om det ändå finns oklarheter som behöver redas ut. En korrekt hantering är viktig för mig, tillägger han.

Programvaran EDGE har kallats för en digital vindtunnel och används för avancerade strömningsberäkningar inom aerodynamik. FOI har vid tre tillfällen tillståndsprövat EDGE hos ISP som varje gång klassat programvaran som Ej Krigsmateriel. Dessutom har FOI samrått med de viktigaste svenska uppdragsgivarna för att säkerställa att den begränsade version som kan underlicensieras av KTH inte strider mot några andra svenska intressen.

Frågor har ställts kring att FOI genom underlicensieringen av EDGE ger KTH möjligheten att använda EDGE i sina internationella samarbeten, till exempel med det kinesiska flygforskningsinstitutet CAE.

– Om KTH använder EDGE i sin eventuella centrumbildning för aerodynamik så har jag fullt förtroende för att KTH som svensk myndighet på samma sätt som FOI tillståndsprövar EDGE hos ISP om och när det skulle behövas, säger Jan-Olof Lind.

– FOI har en lång tradition av hög kompetens inom aerodynamik som gjort nytta för försvar och säkerhet. EDGE är en välrenommerad programvara som används av många universitet och institut runt om i världen, avslutar GD Jan-Olof Lind.