5 september 2014

Programvaran EDGE är gratis

Det förekommer uppgifter i media om att FOI säljer programvaran EDGE, som används för aerodynamiska strömningsberäkningar. Uppgifterna stämmer inte, EDGE är gratis.

FOI äger koden EDGE och har idag ett tjugotal licenstagare i och utanför Sverige, som efter prövning får använda koden helt gratis.

FOI tjänar inga pengar på koden, utan får istället tillbaka utveckling och förbättring av koden som licenstagarna gör.

EDGE är inte unikt. Det finns andra liknande koder som kan samma sak och mer än EDGE. Flera av koderna är utvecklade av universitet och forskningsinstitut runt om i världen. Vissa kan laddas ner från internet utan licens och registrering. Andra produkter är kommersiella och går att köpa.