17 september 2014

Genomgång av EDGE-ärendet

Som FOI:s ledning tidigare konstaterat ska en genomgång av det så kallade EDGE-ärendet genomföras, efter den senaste tidens uppmärksamhet i media. Nu är det klart att uppdraget går till den förre chefsjuristen Stefan Ryding-Berg.

Stefan Ryding-Bergs uppdrag som extern resurs är att skyndsamt genomföra en genomgång av FOI: s formella hantering, arbetsformer och rutiner avseende det så kallade EDGE-ärendet.

Stefan Ryding-Berg ska lämna delrapport senast den 15 oktober. Resultatet ska ligga till grund för förslag på eventuella utvecklingsåtgärder när det gäller arbetsformer och rutiner. Förslagen ska lämnas skriftligt senast den 15 november 2014.

Stefan Ryding-Berg har arbetat som chefsjurist vid Försvarsmakten och är pensionär sedan 2013. Han har även varit sekreterare och expert i flera statliga utredningar mellan 1980 och 2013. Han är bland annat ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin och ordförande i Svenska Föreningen för Internationell Humanitär Rätt. Sedan 2013 är Stefan Ryding-Berg särskild utredare av Försvarsmaktens personalförsörjning.