19 september 2014

FOI demonstrerar övervakning mot bombfabriker

Ett nytt övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker visas på Totalförsvarets forskningsinstituts anläggning Grindsjön den 24 september.

Tre EU-finansierade forskningsprojekt har utvecklat ett nytt system för att hitta illegala bombfabriker. Genom att använda sig av sensorer installerade i avloppssystem, på hustak samt mobila enheter undersöks förmågan att detektera startkemikalier som används för tillverkning av hemmagjorda explosivämnen.

Sensorerna detekterar tid, plats, typ av ämne samt koncentration. Informationen skickas till en kommandocentral, där den sammanställs och presenteras i form av en karta på en datorskärm. Detta skulle kunna ge polisiära myndigheter utökad förmåga att på ett tidigt skede lokalisera illegala bombfabriker, och därmed en ökad chans att stoppa bombattentat.

Bombtillverkning kan ta tid och under tillverkningsfasen av hemmagjorda bomber finns en ökad chans att kunna lokalisera bombfabriker. Startkemikalier kan spridas i spårmängder till omgivningen och användande av tillräckligt känslig teknik möjliggör dess detektion.

Projektdemonstrationen är finalen på ett flerårigt forskningsarbete där ett antal olika organisationer i Europa arbetat med forskning och utveckling. 
Journalister kan få möjlighet att delta. Förhandsanmälan krävs.