23 september 2014

Putins prövningar

I en rapport från FOI analyseras systemproblemen i den ryska ekonomin. Kan det ekonomiska systemet främja fortsatt tillväxt baserad på ökad produktivitet och innovationer?

Rapporten ”The Russian Economy: Can Growth be Restored within the Economic System” av Susanne Oxenstierna, forskningsledare vid FOI, belyser effekterna av beroendet av råvaruhandeln och distributionen av olja och gas som tillsammans med handeln, till den icke - konkurrenskraftiga industrin, hämmar reformering av ekonomin och dess utveckling. Susanne Oxenstierna diskuterar den ekonomiska utvecklingen efter 2009 och analyserar regeringens ekonomiska politik. Två av regeringens utmaningar är exempelvis demografisk utveckling och affärsklimatet.

- Den största utmaningen är att Rysslands ekonomi har en stor sektor som inte är konkurrenskraftig. Samtidigt har företag inom denna sektor, t ex försvarsindustrin, ett starkt politiskt inflytande. För att garantera politisk stabilitet använder Putin olje- och gasinkomster för att subventionera dessa företag istället för att satsa på nya, innovativa företag. Affärsklimatet hindrar också dessa företag från att växa liksom bristen på kvalificerad arbetskraft, säger Susanne Oxenstierna.

Undersökningen lyfter fram vikten av demokrati och det civila samhället för ytterligare ekonomisk utveckling. Att institutionerna är svaga i Ryssland beror på det demokratiunderskott som utmärker det ryska samhället. Medborgare och organisationer saknar organiserade kanaler för att ge röst åt sina idéer. Rapporten analyserar effekten av de restriktioner som lagts på yttrandefriheten och civilsamhället sedan 2012 och finner att systemet inte kommer att kunna reformeras underifrån. Den förtroendekris som har följt av Ukrainakrisen 2014 försärker stagnationstendenserna i den ryska ekonomin.

- Tyvärr får vi konstatera att för att ekonomin ska förbättras krävs politiska reformer. Putin kommer att sitta till 2018 och vem vet, kanske till 2024. Det är svårt att se hur en demokratisering skulle kunna ske under denna period, säger Susanne Oxenstierna.


Läs mer om FOI:s Rysslandsprojekt, RUFS (rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik), som studerar rysk militär förmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle.