24 september 2014

Mali: social utsatthet och bristande säkerhet

De tre främsta hoten mot säkerhet för länderna i Sahel-regionen är väpnad separatism, väpnad islamism och organiserad brottslighet, enligt en rapport från FOI.

Sahelregionen sträcker sig som ett bälte över Afrika, från Atlanten i väst genom norra Senegal, södra Mauretanien, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, södra och centrala Tchad, och in i Sudan. Rapporten “Transnational Threats to Peace and Security in the Sahel. Consequences for state-building and security in Mali” är skriven av Magdalena Tham Lindell och Kim Mattsson. Den ger en översikt över de främsta transnationella hoten mot säkerhet i regionen. Analysen visar att företeelserna är nära sammanlänkade vilket bidrog till statens sammanbrott i Mali 2012.

- De beväpnade grupperna har olika mål men använder sig av likartade metoder och ingår tillfälliga, snabbt skiftande, allianser för att maximera politiska och ekonomiska intressen, säger Magdalena Tham Lindell, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI.

Idag utmanar väpnade motståndsgrupper statens återetablering i de tidigare ockuperade regionerna och väpnade islamister såsom AQIM bidrar till ett fortsatt instabilt säkerhetsläge i regionen. För att skapa förtroende för staten är de kortsiktigt mest prioriterade frågorna omedelbar förbättring av samhällsservice, upprättande av säkerhet samt ett slut på den straffrihet som i praktiken råder. En varaktig lösning kräver i sin tur ett nytt och inkluderande samhällskontrakt mellan den maliska staten och medborgarna. Sammanvävningen av hoten innebär dock att de inte kan bekämpas framgångsrikt såvida inte lösningen utgår från en bred ansats. Att hoten är transnationella innebär att lösningen på Malis nuvarande situation även måste involvera Malis grannländer, stater i den bredare regionen samt det internationella samfundet.

- De tre typerna av hot som beskrivs i rapporten har alla möjliggjorts av statens låga kapacitet och närvaro. Lyckas man få situationen under kontroll i Mali är det å andra sidan lätt att illegala verksamheter flyttar till grannländerna. Bristen på kontroll i södra Libyen och norra Niger är ett stort problem för hela Sahel, säger Magdalena Tham Lindell.

De bakomliggande orsakerna till uppkomsten av väpnad separatism, väpnad islamism samt organiserad brottslighet i norra Mali är social utsatthet och bristande mänsklig säkerhet. Ökenregionen Sahel plågas av svåra klimatförhållanden som periodvis ger upphov till svält och flyktingströmmar. Länderna i regionen tillhör världens allra fattigaste med hög barnadödlighet, låg läskunnighet och ont om försörjningsmöjligheter.

- Det vi ser idag är de säkerhetspolitiska konsekvenserna av sociala problem. Det innebär att en varaktig lösning inte kan uppnås med enbart militära resurser utan det krävs omfattande politiska och sociala reformer, säger Magdalena Tham Lindell.

Läs mer om: studier i afrikansk säkerhet