15 oktober 2014

Missnöje gynnar IS och Al-Shabab

Islamiska Staten och Al-Shabab måste bekämpas med mer än enbart militära medel. Det menar forskare vid FOI – totalförsvarets forskningsinstitut.

Lokal instabilitet och osäkerhet i länder som Syrien, Irak och Somalia stärker väpnade rörelser som IS och Al-Shabab då grupper som upplever marginaliering, förtryck, och resurslöshet gärna ansluter sig i kamp mot dessa länders makthavare.

– IS rider sedan en längre tid på lokala stödgrupper med olika säkerhetsmässiga och politiska agendor. I Irak slåss grupper sida vid sida som tidigare stod kom allierade med USA:s mot al-Qaida. Dessa lovades inofficiellt dels ökat inflytande dels att få ta del i kommande maktdelning. Detta utlovande till trots har dessa efter Saddam Husseins fall inte fått detta stöd. Tvärtom kom flera lokala grupper att marginaliseras på bekostnad av Malakis styre. Missnöjet har lett dem till att ansluta sig till IS eller slagits sida vid sida med denna, säger Mikael Eriksson som är forskningsledare vid FOI som forskar om freds- och säkerhetsfrågor i Mellanöstern och Nordafrika.

Trots missnöjet med regimerna bland flera intresseaktörer finns förutsättningarna för att skapa stabilitet i både Syrien och Irak. Lösningarna är dock vitt skilda.

– Irak har fått en regering som ska verka för en mer inkluderande politik än den tidigare regeringen. Där är förutsättningarna bättre med fungerande institutioner som dessa grupper kan inlemmas i. I Syrien däremot är legitimiteten bland landets institutioner låg. Det faktum att Bashar al-Assad sitter kvar som president gör att det inte finns några möjligheter att inkorporera de här grupperna. Då krävs andra lösningar än den som den nuvarande regeringen kan bidra med.

Även i Somalia har det låga förtroendet för landets institutioner gynnat organisationer som Al-Shabab. Emma Skeppström är analytiker på FOI med fokus på Afrikas horn och menar att oroligheterna i landet har spelat Al-Shabab i händerna.

– Det faktum att det inte har funnit någon regering, som har kunnat bistå med det mest grundläggande välfärdssystem och säkerhet, har lett till att andra aktörer som Al-Shabab har kunnat ta den rollen, om än genom att använda sig av mycket repressiva metoder. Det, snarare än religiös övertygelse, har bitvis gett organisationen visst stöd bland befolkningen..

Emma Skeppström arbetar just nu med ett projekt som följer Sveriges och olika internationella organisationers insatser i konfliktdrabbade regioner. Hon påpekar dock att problemen inte enbart går att lösa med militära insatser.

– Det måste skapas förutsättningar för hela landets ekonomiska och demokratiska utveckling. Det är kortsiktigt och lite snävt att endast fokusera på Al-Shabab.