23 oktober 2014

Workshop för miljösäkra insatser

Hjälpen kan förvärra krisen om insatser inte räknar in miljöfrågor och sociala frågor. Samverkan är en viktig faktor. FOI forskar om hållbar säkerhet.

Det spelar ingen roll hur god avsikten är vid en militär eller humanitär insats – glömmer man bort viktiga frågor vid sidan av insatsen, som miljöfrågor och sociala frågor, så kan hjälpen förvärra krisen. För vad händer vid en kris om en svensk insatsstyrka förbrukar så mycket dricksvatten att lokalbefolkningen blir utan? Eller om en camp orsakar så stora utsläpp att dricksvatten eller grödor förstörs?

Det här var frågeställningar som behandlades vid den workshop om Hållbar säkerhet som arrangerades av FOI i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten genomförde för att skapa arbetssätt som kan minska det miljömässiga och sociala fotavtrycket vid insatser där Sverige deltar.

Vid den två dagar långa workshopen, där även FN, Nato och svenskt näringsliv var representerade, genomfördes bland annat en samverkansövning mellan civila och militära myndigheter där deltagarna i spelform fick genomföra en insats i ett fiktivt land.

– För att inte ställa till det, så måste aktörerna i en insats vara duktiga på att samverka. Exempelvis bör alla parter som åker på ett uppdrag i ett område med ont om vatten fundera på hur mycket vatten de behöver och om det blir något över till lokalbefolkningen, säger Annica Waleij, förste forskare vid FOI.

Mycket handlar om att förstå hur andra parter i en insats tänker och att bygga förtroenden mellan parterna – som även fungerar i handling.

– Policies finns det gott om, det är tillämpningarna som måste bli bättre, säger Annica Waleij.

Resultaten av workshopen kommer att publiceras i en rapport i december.

– Sedan hoppas vi hitta finansiering så att vi kan jobba vidare med dessa frågor. Dessutom tror vi att näringslivet kan bidra med ny teknik, exempelvis teknik som sparar och renar vatten, säger Annica Waleij.