31 oktober 2014

Internationellt möte om mätmetoder för att lokalisera kärnvapenprov

FOI står som initiativtagare till en konferens om olika metoder för att kunna hitta kärnvapenprov med hjälp av mätningar av radioaktivitet i luften. Deltagare från tjugo olika länder kom till konferensen i Stockholm.

- På konferensen har vi scannat området och fått en överblick över vilka metoder och modeller för att hitta var ett kärnvapenprov ägt rum med hjälp av radioaktivitetsmätningar, som det finns på olika håll i världen i dag. Det finns andra typer av mätningar som exempelvis av luftföroreningar och för beredskap av kärnvapenolyckor, som mäter som vi. Därför kan vi utvecklas interdisciplinärt när vi träffas så här. Vi har haft givande diskussioner om både modeller och mätsystem och hur de kunde bli bättre. Genom den här konferensen har vi fått igång en viktig kommunikation mellan olika forskningsområden, säger Anders Ringbom, forskningsledare vid FOI.

Mätningen av luftburen radioaktivitet görs dygnet runt vid FOI.  Där mäter också forskarna den radioaktivitet som finns i atmosfären konstant. Sedan upptäckten av Nordkoreas provsprängning 2006 har landet genomfört två andra likande provsprängningar, 2009 samt 2013. Två av dessa kunde detekteras av det svenska Sauna systemet. Kärnvapenproven lokaliserades sedan med hjälp av metrologiska modeller. De behövs för att genomföra beräkningar och spåra luften för att ta reda på varifrån radioaktiviteten kommer. Sauna-systemet samlar in och analyserar xenon i luften och kartlägger därigenom ursprunget. En del länder har Saunautrustning men långt ifrån alla har analyskapacitet.

- Det här är första gången en konferens anordnats i det här ämnet och vi hoppas att det kan bli fler. Vi behöver bli bättre på att upptäcka om, var, och när kärnvapenprov gjorts i hemlighet. Ju fler länder som har en analyskapacitet desto bättre. Det är inte lika trovärdigt om endast ett land anklagar ett annat för kärnvapenprov. Om fler kan analyser så innebär det mer styrka. Målet är att fler ska få analysmöjligheter och att vi hela tiden utvecklar en ännu bättre metod, säger Anders Ringbom.

Fakta Sauna

Sauna är ett världskänt system för mätningar av luftburen radioaktivitet. Den första prototypen till systemet utvecklades vid FOI under 2000 och lanserades kommersiellt under 2003. Under 2006 blev systemet världskänt när det uppmätte xenon från ett nordkoreanskt underjordiskt hemligt kärnvapenprov. Systemet finns i dag utplacerat i ett tiotal länder där den centrala datacentralen finns i Wien hos CTBTO, den organisation som övervakar det globala provstoppsavalet.

Sauna-systemet är utvecklat av FOI och tillverkas av företaget Scienta som har den kommersiella rätten medan FOI genomför internationella forskningsuppdrag och mätningar med sin egen Saunautrustning.