11 november 2014

Ny amerikansk energiutvinning förändrar global säkerhetspolitik

Hur kommer USA:s säkerhetspolitik påverkas av den omfattande utvinningen av skiffergas och skifferolja? En ny studie vid FOI har undersökt hur USA:s nya energisituation kan påverka landets säkerhetspolitiska relationer globalt.

Möjligheten att med hydraulisk spräckning av berggrunden och horisontell borrning tillvarata mer av de fossila energikällorna än som annars varit möjligt, leder till geopolitiska förändringar, enligt en ny studie vid FOI om USA energiutvinning. Den omfattande utvinningen av så kallad shale gas och tight oil i USA har överraskat många och ger flera konsekvenser för internationella förhållanden.

– Med nya handelsflöden av olja och gas följer en risk för motsättningar mellan olika aktörer på energimarknaden, mellan exempelvis exportländer som Ryssland samt OPEC-länderna och viktiga importländer och nya exportländer. Detta kan bidra till ökad – men även till ny – säkerhetspolitisk spänning i flera regioner i världen, säger Niklas Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI.

Eftersom USA importerar mindre naturgas finns det mer gas tillgängligt på världsmarknaden för gasimporterande länder, exempelvis i Europa. Utvinningen av okonventionell olja i USA har också bidragit till en viss stabilitet på oljemarknaden. USA exporterar inte råolja men landets drastiskt minskade import har lett till en utbudschock av olja i resten av världen. Och de säkerhetspolitiska följderna av den fortsatta energiutvinningen i USA kommer, enligt studien, att bli ännu fler under åren framöver. Men kommer USA verkligen att kunna bli energioberoende och vända världen ryggen?

– Den omfattande nya energiutvinningen riskerar att bidra till att förespråkare för amerikansk isolationism vädrar morgonluft i den politiska debatten, men den nya utvinningens viktigaste effekt är att landets säkerhetspolitiska handlingsfrihet ökar när det amerikanska importberoende av olja minskar, säger Niklas Rossbach.

I den nya studien undersöks hur den omfattande utvinningen av okonventionell gas och olja påverkar amerikansk säkerhetspolitik med fokus på bland annat: USA:s hållning avseende Mellanöstern och landets militära närvaro i Persiska viken, USA:s agerande när det gäller transatlantiska relationerna både mot bakgrund av Ukrainakrisen och frihandelsavtalet TTIP samt USA:s relationer till Asien och landets geopolitiska konkurrens med Kina. Flera viktiga begrepp såsom energioberoende, energisäkerhet och energirevolution skärskådas i ljuset av den amerikanska debatten.

– Den nya amerikanska energiutvinningen påverkar redan världen genom förändrade handelsflöden. Minskad amerikansk gasimport bidrar till att den gas som landet annars skulle ha importerat kan komma andra importörer till godo, vilket kan gagna Europa. På motsvarande sätt har amerikansk utvinning av skifferolja minskat amerikansk oljeimport, vilket i hög grad sannolikt har kompenserat för bortfall i den globala tillgången på olja till följd av oroligheter i Mellanöstern. Europeiska förväntningar om att räddas av en snart förestående amerikansk export av flytande gas, LNG, till Europa kommer de närmsta åren att förbli just det – en förhoppning. I första hand kommer en framtida amerikansk gasexport sannolikt att vägledas av den högsta vinstmarginalen och möjligheten att ta viktiga marknadsandelar – vilket kan tala för att amerikansk gasexport till Asien blir prioriterad, säger Niklas Rossbach.