19 november 2014

FOI övar kärnvapenprovanalys i Jordanien

FOI deltar just nu i en stor övning för att inspektera om en misstänkt kärnvapenprovsprängning genomförts. 150 ton utrustning och 200 deltagare ingår i övningen som utförs i Jordanien.

Organisationen CTBTO (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) har funnits sedan 1996 och har uppdraget att övervaka att ingen stat utför kärnvapenprovsprängningar på land, i atmosfären, under vattnet eller under marken. Om man misstänkter att ett land gjort en hemlig kärnvapenprovsprängning så ska CTBTO kunna utföra en inspektion i det misstänkta landet. Inspektionen innebär att man utför flera olika typer av mätningar i området och sedan analyserar dessa för att kunna avgöra och eventuellt fastslå om en provsprängning skett. CTBTO genomför nu en stor inspektionsövning i Jordanien.

-Området som används vid övningen är två gånger fyra mil stort. Det är mer än 200 personer iblandade i övningen som kräver 150 ton utrustning och pågår i sex veckor. Bland annat kommer de flyga helikoptrar med detektorer, mäta med bärbara seismometrar för att kolla efterskalv, samla in jordprover, luftprover och borra efter gasprover för att leta efter radioaktiva ämnen. Det är en stor utmaning att få ut all utrustning, att transportera ett stort laboratorium, få upp utrustningen i tälten och där kunna utföra precisionsmätningar, säger Anders Ringbom, forskningsledare och projektkoordinator för N-verifikation på FOI. När man väl fått in alla mätprover ska det gå ganska snabbt att genomföra analysen på plats.

Sverige har en lång tradition av att vara engagerade i nedrustningsavtal och på FOI är forskarna bra på att detektera radioaktivitet i luften, med ädelgaser som specialitet. FOI har en mycket framträdande roll i övningen, och deltar med ett flertal personer. FOI har också utvecklat en utrustning, som har en central roll i övningen (OSI versionen av SAUNA). SAUNA som är ett mätningssystem ingår i ett globalt nätverk som har 300 nätpunkter runt om på jorden med uppgift att övervaka att provsprängingensstopp efterföljs. Över 40 av dessa nätpunkter mäter xenon (som bildas vid ett kärnvapenprov) och hälften av dessa har det av FOI utvecklade SAUNA systemet. FOI har också utvecklat ett system som används för att mäta xenon från markprover. Det har tillverkats under ett par års forskning vid FOI.

-Vid ett hemligt kärnvapenprov är det troliga scenariot att det genomförs som ett underjordiskt prov för att undvika upptäckt. Xenon är en ädelgas som efter en provsprängning läcker upp ur marken och just därför mäter vi xenonhalten. Övningen, som är det största någonsin i sitt slag är också den största övningen som CTBTO arrangerat.

Ett hundra åttiotre länder har skrivit under ett avtal om att upphöra med kärnvapenprovsprängningar. Men flera länder behöver även ratificera avtalet, dvs. införliva avtalet i sitt eget lands lagar. För att se till att avtalet efterföljs och avslöja länder som genomför kärnvapenprovsprängningar finns en verifikationsregim. Med hjälp av mätningar och analyser verifierar de om kärnvapenprov genomförts. Och kan på så sätt ställa ett land som frångått avtalet tills svars.

-Det är viktigt att visa att verifieringsregimen fungerar bra och att man kan lita på den. Därför är övningen viktig. Om man inte kan undersöka att avtalet följs, blir inte avtalet så starkt. Att genomföra oberoende kontroll, samla fakta och bevismaterial för att fria eller fälla, är viktigt. Teknologin om ädelgas är relativt ny, det finns mycket vi kan förbättra för att få trovärdigare verifikationsregim och avtal, säger Anders Ringbom.