11 december 2014

Nytt center ger bättre kunskap om dumpade kemiska stridsmedel

FOI och europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet bildar tillsammans med nio internationella partners ett nytt center med expertis kring dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön.

Det nya centret ska driva forsknings- och utvecklingsprojekt, medverka i utbildning och vara ett expertorgan för stöd vid olyckor och incidenter.

– Inom det nya centret kan vi fortsätta bygga upp kunskapen om risker för människor och effekter på miljön som är förknippade med dumpad ammunition. Genom centrets nätverk av experter kommer vi också att mer effektivt kunna stöda samhällets beslutsfattare vid till exempel olyckor och incidenter med dumpade kemiska stridsmedel, säger Rune Berglind, forskare vid FOI och även medarbetare vid Europeiska CBRNE-centret.

Det nya centret bygger på ett nätverk från ett nu avslutat forskningsprojekt, CHEMSEA, där 11 europeiska forskningsinstitutioner och partners samarbetade för att göra miljöriskbedömningar av dumpningsplatser för kemiska stridsmedel i Östersjön.

– Det är glädjande att samtliga 11 partners från fem Östersjöländer nu går vidare tillsammas och bildar det nya centret, International Center of Excellence for Dumped Chemical Munitions, CoE-DCM. Ett av målen för CHEMSEA-projektet var just att bilda ett expertorgan inom Östersjöregionen för frågor om faror förknippade med dumpade kemiska stridsmedel, säger Rune Berglind.

CHEMSEA kartlade bland annat Östersjöländernas hantering av incidenter med kemiska stridsmedel. Ett mycket konkret resultat var det stora behovet av utbildning i hur man hanterar fynd av kemiska stridsmedel hos alla Östersjöländer. Fiskare och andra yrkesgrupper som arbetar i riskområdena behöver träning i att hantera exempelvis senapsgas som förorenat utrustning eller fångats upp i trålar.