11 december 2014

Timbuktu nästa - seminarium inför Sveriges truppbidrag till FN-insatsen i Mali

FOI anordnar seminarium för att diskutera vilka utmaningar den svenska insatsen till Mali står inför samt vilken roll Sverige och det svenska bidraget kan spela för att främja fred i Mali.

Under 2015 kommer Sverige för första gången på nästan ett decennium att bidra med trupp till FN:s fredsfrämjande insatser. Det svenska bidraget kommer att ingå i FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA som pågår i Mali sedan juli 2013. Med anledning av detta anordnar FOI ett seminarium i januari 2015.

När: Fredagen den 16 januari 2015, kl. 09.00-11.30 (frukost serveras från kl. 08.30).

Var: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.

Seminariet inleds med korta presentationer av forskare från FOI och Nordiska Afrikainstitutet som berör konflikten i Mali, det maliska samhället, FN-insatser idag och utmaningar för MINUSMA. Styrkechefen för det svenska bidraget, Carl-Magnus Svensson, presenterar också insatsens uppgift och utformning.

Presentationerna följs sedan av en paneldiskussion, modererad av FOI, kring temat vilken roll Sverige och det svenska bidraget spelar för att främja fred i Mali. Deltagare i panelen inkluderar bland andra Riksdagsledamot Karin Enström, vice ordförande i utrikesutskottet och f.d Försvarsminister (m), Riksdagsledamot Anna-Lena Sörensson, ledamot i utrikesutskottet (s), Generallöjtnant Göran Mårtenson, Försvarsmaktens insatschef, samt Brigadgeneral Michael Claesson, militärrådgivare Utrikesdepartementet.