22 december 2014

Rysslands mjuka makt misslyckas i Baltikum

Under de senaste fem åren har Ryssland satsat allt större resurser på att utöva ”mjuk makt” i Baltikum.Trots det visar en ny rapport från FOI att satsningen har varit ett misslyckande för Moskva.

Begreppet ”mjuk makt” syftar egentligen till att vinna inflytande genom lands attraktionskraft, bland annat med kultur och politiska värderingar. Den ryska användningen av detta har dock tagit formen av ett aktivt utövande av olika former av icke-militärt inflytande, för att uppnå fördelar på andra länders bekostnad. Fördelen med mjuk makt är att det är mycket svårt att använda traditionella försvar mot sådan maktutövning. Trots det visar en ny rapport från FOI att framgångarna för det ryska utövandet av mjuk makt i Baltikum har varit begränsade.

– Om man använder sig av mjuk makt gentemot ett land för att skapa en positiv bild av sig själv, kan ett aktivt användande av hårda säkerhetsstrategier någon annanstans slå tillbaka. Då blir det mycket enklare för den som inte tror på mjuk makt. Något vi inte minst har sett i Baltikums reaktioner på Rysslands agerande i Ukraina, säger Mike Winnerstig, forskningsledare på FOI.

Under en femårsperiod har FOI tittat på Rysslands utövande av mjuk makt i Baltikum. I rapporten framgår det att Ryssland har satsat allt större resurser på att få inflytande i Baltikum. Från att ge stöd till ryska kulturföreningar och politiska partier som sympatiserar med Moskva till mer subversiva rörelser som aktivt arbetar för att underminera de baltiska staternas identitet och självförtroende.

– Det man ser tydligt är att de ryska minoriteterna i Baltikum har en annan informationsvärldsbild än andra balter. Trots det har det inte blivit någon större uppslutning bakom den ryska politiken. Det finns ingenting som går att jämföra med östra Ukraina eller att man skulle etablera ett Krim i Baltikum. Dessutom identifierar sig allt fler yngre med ryska som modersmål som medborgare i något av de baltiska länderna.

Ett annat exempel på Rysslands icke-militära maktutövning är energifrågor. Här har Ryssland varit mer framgångsrika, bland annat genom att kunna reglera gaspriser. Men även här har FOI-forskarna märkt hur de baltiska staterna har börjat agera mer självständigt.

– Litauen har tidigare varit ett av de mest utsatta länderna avseende energiberoende. Men där har man nu skaffat sig ett norskt fartyg som är en omvandlingsanläggning för naturgas, för att göra sig oberoende av Gazprom som delvis ägs av den ryska staten, säger Mike Winnerstig.