20 januari 2015

Förnyat fokus på Pakistan: en internationell angelägenhet

Pakistans kärnvapenutveckling behöver få större internationell prioritet, enligt en ny rapport från FOI i samarbete med the German Marshall Fund of the United States.

Rapporten ”A Transatlantic Pakistan Policy” pekar på behovet av utökat samarbete mellan USA och Europa bland annat för att motverka kärnvapenupprustning, som utgör en allt större risk för den globala säkerheten. I rapporten lyfter forskarna fram hur USA och Europa borde ha en mer riktad och gemensamt koordinerad politik gentemot Pakistan. Många av problemen i Pakistan har både regionala och globala implikationer. Kopplingen till terrorism och radikala rörelser som odlas och tränas i Pakistan utgör ett sådant problem­område. Landet har stora ekonomiska och förvaltnings­mässiga problem. De civilmilitära relationerna och polisväsendet fungerar också dåligt, enligt rapporten.

- Tidigare har den västliga insatsen varit fokuserad på Afghanistan. Men USA och Europa borde fokusera mer på kärnvapen­utvecklingen i Pakistan. Kärnvapen­­arsenalen ökar i landet. Inställningen till kärnvapen är också problematisk eftersom de också ser kärnvapen som militärt användbara, och inte enbart som avskräckande, säger John Rydqvist, säkerhetspolitisk expert vid Asienprogrammet på FOI.

Pakistan har sedan andra världskriget och delningen med Indien närt para-militära styrkor i eget nationellt syfte. Lokala gerilla­rörelser uppstod exempelvis i områden som Kasmir och stred för eller emot att tillhöra Pakistan eller Indien. Som ett sätt att kunna värja sig mot Indien, har Pakistan tillåtit gerilla­krigföring som ett komplement till sina regionala militära styrkor.

- De ideologiska strömningarna som växte fram i Afghanistan var till en början fokuserade på att forma ett nytt styre och ett nytt samhälle. Talibanerna tog makten i Kabul och behöll den ett tag under nittiotalet. Efter den amerikanska militära insatserna mot Afghanistan 2001 och frammåt flydde talibanerna till Pakistan. Där fick de en fristad i stam­områdena i norr, som lyder under särskilda, gammeldags, koloniala lagar och där staten inte har så bra kontroll, säger John Rydqvist.

Delar av de väpnade grupper som Pakistan tidigare närt vänder sig nu mot Pakistan självt, som de anser är för västvänligt. Det gäller särskilt de pakistanska talibanerna.

- De idéströmningar som växte fram i Afghanistan har också en nära koppling till den globala jihadist-rörelsen och under nittiotalet uppstod Al Qaida ur samma ideologiska grund, säger John Rydqvist. Att Taliban­grupper har en fristad i Pakistan är politiskt problematiskt och leder till spänning och konflikt mellan de transatlantiska länderna och Pakistan. USA och Europa kan inte lösa Pakistans problem, men bättre sammordning i en transatlantisk kontext kan kanske bidra till att siutationen förbättras.

Se filmad intervju med John Rydqvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Säkerhetspolitisk expert vid FOI