18 februari 2015

ISIS och Hezbollah: skapar instabilitet

I en ny rapport från FOI analyseras konsekvenser av Syrienkriget för Libanon och Irak med utgångspunkt i organisationerna ISIS och Hezbollah.

ISIS och Hezbollah tillhör Syrienkrigets mest ton­givande aktörer. Hezbollahs stöd till Assad­regimen har hittills varit avgörande för regimens överlevnad, medan ISIS ambitioner att skapa en islamisk stat hotar att rita om den regionala kartan.

Studien undersöker vilka bakomliggande motiv som driver de båda organisationernas deltagande i kriget, och vilken påverkan deras deltagande har på deras ursprungsländer Irak och Libanon.

- När man jämför organisationerna ser man att trots att de är motståndare och slåss på var sin sida i Syrienkriget, så har de en del gemensamt. Båda är islamistiska organisationer vars ideologier utmålar varandra som den främsta fienden, och därför använder de alltså varandras existens för att legitimera deltagandet i kriget, säger Erika Holmquist, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI.

Rapporten ISIS and Hezbollah, Conduits of Instability, av Erika Holmqvist, illustrerar att både ISIS och Hezbollah sprider sekterism och att deras roller som aktiva intressenter i kriget har utökats som ett resultat av ett regionalt maktspel mellan bland andra Iran och Saudiarabien. Det påverkar i sin tur Irak och Libanon där organisationerna har sina rötter.

I Irak har inbördeskriget blossat upp på nytt, och ökande spänningar indikerar att Libanon kan bli nästa offer.