19 februari 2015

Kampen mot terrorismen går under jorden

För ett tag sedan var bland annat det brittiska TV-bolaget BBC på FOI för att få demonstrerat sensorer som kan användas i avloppssystem för att sniffa till sig bombingredienser.

– Vi har elektroder som vi sänkt ner i avloppet, berättar Hans Önnerud, forskningsledare på FOI. Hans Önnerud arbetar bland annat som samordnare i det EU-finansierade projekt EMPHASIS. Projektet var ett av flera nya övervakningssystem för att hitta terroristers bombfabriker som visades upp i FOI:s anläggningar för både svensk och internationell media.

Genom att använda sig av sensorer installerade i avlopps­system, på hustak och i mobila enheter undersöks förmågan att detektera kemikalier som används för tillverkning av hemmagjorda explosiv­ämnen. Sensorerna detekterar tid, plats, typ av ämne samt koncentration. Informationen skickas till en kommandocentral, där den sammanställs och presenteras i form av en karta på en datorskärm. Detta skulle kunna ge polisiära myndigheter utökad förmåga att redan på ett tidigt skede lokalisera illegala bombfabriker, och därmed en ökad chans att stoppa bombattentat.

– Elektroderna kan upptäcka spår av ingredienser som används för tillverkning av sprängämnen. Sensorerna kan detektera ytterst ringa spår av bombingredienser, mäta deras koncentration och möjliggör därmed att det går att spåra bomb­fabrikens placering. Informationen kan sedan skickas till polisen. Genom att simulera det som händer i verkliga livet ökar möjligheterna att hitta en bomb­fabrik. Hemmagjorda bomber bygger på kemikaler som det går att köpa i vanliga mataffärer. Tekniken kan potentiellt även användas för att hitta narkotikafabriker, tillägger han.

Bombtillverkning kan ta tid och under tillverknings­fasen av hemmagjorda bomber finns en ökad chans att kunna lokalisera bombfabriken. Kemikalier kan spridas i spår­mängder till omgivningen och användande av tillräckligt känslig teknik möjliggör dess detektion. Det är inte bara spårämnen i avloppet som är fokus för forskningen. Förutom avloppsanordningar, har de monterat sensorer på hustak och på bilar, eftersom rök från tillverknings­processen även läcker ut i luften.

– Kemikalierna som används för att göra hemma­gjorda sprängämnen kommer sannolikt att hamna i avlopps­vattnet. De som gör hemmagjorda spräng­ämnen eller bomber behöver plats att vara på, de måste ha tillgång till en hel del utrustning och kemikalier, förklarar Hans. I den processen kan det finnas behov av att skölja utrustningen eller hälla ner det i avloppet och det är något som vi vill dra nytta av.

Användning av hemmagjorda sprängämnen är ett växande problem. Trots att sensorerna är i sin prototypfas har de redan väckt intresse från hela världen. Bland annat har Stor­britanniens försvars­ministerium och US Departement of Homeland Security, tidigare kommit till Sverige för att titta på en demonstration av sensorerna. Sensorerna kan ge viktiga underrättelser till polisen och potentiellt rädda liv.

Se inslaget i BBC News Science and Environment Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.